Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1573 (2015-2016)
Innlevert: 09.09.2016
Sendt: 09.09.2016
Rette vedkommende: Barne- og likestillingsministeren
Besvart: 16.09.2016 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Stortinget viser til miljøinformasjonsloven som modell for en ny etikkinformasjonslov. Da Bondevikregjeringen utredet miljøinformasjonsloven, var det et bredt utvalg med jurister og representanter fra næringen, frivillig sektor, presse, forbrukerorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner.
Ser statsråden behovet for et tilsvarende utvalg for utredning alle juridiske, etiske, handelspolitiske og konkurransemessige sider av etikkinformasjonloven?

Begrunnelse

Stortinget vedtok i juni:
Stortinget ber regjeringen utrede og vurdere å fremme forslag til lov om åpenhet om produksjonssteder og etikkinformasjon om vareproduksjon til forbrukere og organisasjoner, jf. Dokument 8:58 S (2015–2016) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Anne Tingelstad Wøien, Une Aina Bastholm og Geir Jørgen Bekkevold om oppretting av lov om etikkinformasjon.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Forslaget om å utrede en lov om etikkinformasjon knytter seg først og fremst til forbrukeres rett til informasjon om hvor og hvordan varene de kjøper blir laget. Jeg mener det er viktig at forbrukere har en reell mulighet til å ta informerte valg når de handler, og at slik informasjon kan være relevant for mange forbrukere.
Stortingets anmodningsvedtak ble fattet den 13. juni, og jeg er i gang med å utarbeide en plan for den utredningen Stortinget har bedt om. Denne planen er ikke klar ennå. Jeg vil holde Stortinget informert på egnet måte om utviklingen i arbeidet.
I arbeidet med å utrede en lov om etikkinformasjon, anser jeg at det må tas stilling til juridiske, etiske, handelspolitiske og konkurransemessige spørsmål.
Som stortingsrepresentanten påpeker, vises det i innstillingen (Innst. 384 S (2015-2016)) til miljøinformasjonsloven som et eksempel på en lov som gir forbrukerne rett til å etterspørre informasjon om varene de kjøper. Jeg er oppmerksom på dette, og vil ta arbeidet med miljøinformasjonsloven i betraktning i oppfølgingen av anmodningsvedtaket.
Jeg vil understreke at Regjeringen ønsker å forenkle regelverk og rapporteringskrav for næringslivet. Det vil være viktig at utredningen svarer på om ny lovgivning er veien å gå på dette området.