Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1616 (2015-2016)
Innlevert: 19.09.2016
Sendt: 19.09.2016
Besvart: 26.09.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Er det riktig at Klima- og miljødepartementet før 30. august ikke undersøkte hvilke havområder som ville inngå i nomineringen til 24. konsesjonsrunde og heller ikke gav OED og Statsministeren innspill på at det ville være brudd på gjeldende politikk å åpne for nominering av blokker som ikke er åpnet for oljevirksomhet, ikke skal åpnes for oljevirksomhet og blokker som er omfattet av marint vern?

Begrunnelse

Klima- og miljødepartementet har ansvaret for forvaltningsplanene for norske havområder og marine verneområder. I en regjeringskonferanse før sommeren ga regjeringen grønt lys til Lien for hans plan om å starte en 24. runde med tildeling av områder for oljeleting på norsk sokkel. VG hevder (14. september) at i forkant hadde Olje- og energiminister Tord Lien sendt ut informasjon til resten av regjeringen med sitt forslag om en ny konsesjonsrunde uten kart over de områdene han ønsker å få nomineringer på. I så fall har regjeringen åpnet for nomineringer uten å vite hvor det skulle nomineres. Fakta i etterkant underbygger dette. 30. august, sendte OED ut et kart som viste hvilke områder departementet ønsket tilbakemeldinger fra oljeselskapene på. I tilbakemeldingene, kalt nomineringen, skal oljeselskapene sende inn geologiske data og analyser og anbefale hvilke områder de mener bør lyses ut. Det har i ettertid vist seg at kartet sendt ut 30. august inneholdt blokker som ikke er åpnet for oljevirksomhet, ikke skal åpnes for oljevirksomhet og blokker som er omfattet av marint vern. OED har i flere runder korrigert kartene for å få de i overensstemmelse med gjeldende politikk. NTB siterer statsminister Erna Solberg 15. september

«Regjeringen burde ha visst hvilke områder som var inkludert da de lot oljeselskapene peke ut nye områder i den 24. konsesjonsrunden».

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Det er Olje- og energidepartementet som har ansvaret for å gjennomføre konsesjonsrunder i tråd med gjeldende lover, forskrifter og øvrige rammer. Det er derfor Olje- og energidepartementet som inviterer oljeselskapene til å nominere blokker i areal åpnet for petroleumsvirksomhet til konsesjonsrunder.
Klima- og miljødepartementet var kjent med at det skulle sendes ut invitasjon til å nominere blokker i 24. konsesjonsrunde, og jeg la til grunn at prosessen med nominering ble gjennomført i tråd med gjeldende rammer.