Skriftlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1664 (2015-2016)
Innlevert: 29.09.2016
Sendt: 29.09.2016
Besvart: 06.10.2016 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Hans Fredrik Grøvan (KrF)

Spørsmål

Hans Fredrik Grøvan (KrF): Hva er statsrådens holdning til kulturell boikott av Israel?

Begrunnelse

Internasjonalt, også i Norge, er det et sterkt engasjement i visse miljøer for å ramme Israel med boikottaksjoner rettet mot handel, forskning og kultur.
I senere tid opplever vi at sentrale aktører innenfor kultursektoren har tatt til orde for kulturell boikott av Israel. Man antar at den type aksjoner skal bidra til å skape fred i Midtøsten mellom Israel og det palestinske folk.
Israel er Midtøstens eneste demokrati og framstår som en nasjon med sterke kulturelle tradisjoner. Dette er tradisjoner og kompetanse som har bidratt til å gi innhold til sterke kulturelle nasjonale institusjoner med viktige bånd til utlandet. Kulturell boikott av Israel kan i stedet for å fremme forståelse og toleranse kunne bidra til isolasjon.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Boikott av Israel er ikke norsk politikk. Regjeringen tror på dialog og samarbeid for å løse konflikter og skape tillit, og er uenig med dem som tar til orde for boikott av Israel – uansett form.
Norge har nære, langvarige og vennskapelige forbindelser med Israel, og ønsker et bredt politisk, kulturelt og økonomisk samarbeid. Boikott av israelske kunstnere og kultur-institusjoner vil ikke være et konstruktivt bidrag til å løse konflikten i Midtøsten. Jeg erfarer da heller ikke at det oppfordres til kulturell boikott av Israel fra sentrale aktører innenfor kultursektoren i Norge.
Ytringsfriheten er en viktig og grunnleggende rettighet, og er også et sentralt mål og virkemiddel i vår utenrikspolitikk. Den kunstneriske friheten må også beskyttes. Denne grunnholdningen forutsetter naturlig nok ikke at vi er enig i alt som sies, skrives eller uttrykkes.
Kultursamarbeid bidrar til økt forståelse og er også derfor et sentralt utenrikspolitisk mål. Regjeringen støtter aktivt opp under slik utveksling mellom Norge og Israel, og fremmer flere prosjekter som har som mål å øke dialogen og kontakten både mellom befolkningsgrupper og religiøse grupper. I tillegg til et tilsvarende samarbeid med Palestina, støtter vi også prosjekter som fremmer religiøst samarbeid mellom israelere og palestinere.