Skriftlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:30 (2016-2017)
Innlevert: 06.10.2016
Sendt: 07.10.2016
Besvart: 13.10.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ketil Kjenseth (V)

Spørsmål

Ketil Kjenseth (V): Vil statsråden sørge for at norske diabetikere får tilgang til glukosemålesystemet Freestyle Libre på blå resept?

Begrunnelse

Diabetikere er avhengige av å kjenne til blodsukkerverdiene sine til enhver tid. I dag får de fleste måleapparater gratis fra HELFO, mens noen får en sensor, såkalt CGM, fra Hinas. Den store gruppen som benytter seg av de ordinære måleapparatene må stikke seg til blods hver gang de sjekker glukosenivået sitt.
Freestyle Libre er en glukosemåler med scannerfunksjon, og som altså faller mellom måle- og CGM-stolene. Produktet er av en ny type som ikke innbefattes av dagens refusjonssystem. Glukosemålesystemet er likevel svært billig, det koster ca. 20 000 kr pr. pasient pr. år, mens kostnaden ved bruk av dagens målere ligger på omtrent det dobbelte. Samtidig er det en innretning som vil være til nytte for svært mange, da man slipper å stikke seg for hver måling. Siden produktet ikke har kunnet være plassert i de tradisjonelle kategoriene for refusjon, har det heller ikke blitt gjort tilgjengelig for diabetikere på blå resept. Dermed ser vi et klasseskille blant pasientene: de med god økonomi skaffer seg Freestyle Libre privat, de andre må ta til takke med de gamle produktene.
Freestyle Libre måler blodsukkernivået umiddelbart, ved at scanneren strykes over sensoren. Den gir også diabetikeren oversikt over om nivået er på vei opp eller ned, med grafer som viser en fullstendig oversikt over hvordan det har vært de siste timene. En slik oversikt er forebyggende og kostnadseffektiv: den reduserer risiko for skader og sykemeldinger. I dag går 80 prosent av pengene det offentlige bruker på diabetikere til behandling av senskader - for hjelpemidler er tallet bare 8 prosent. Diabetesforbundet er blant dem som har uttalt at de ønsker seg systemet på blå resept. I Sverige får brukere av Freestyle Libre allerede full refusjon fra staten, og det er et etablert hjelpemiddel.
Fraværet av nåler og blod vil også gjøre hverdagen enklere for tusenvis av diabetikere, men spesielt for barn, pasienter med stikk-vegring eller hudproblemer, og for dem som har en hverdag hvor de er mye på farten, eller befinner seg i et uhygienisk miljø.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: FreeStyle Libre er et nytt produkt, og det er usikkert hvilke pasienter produktet er mest relevant for, samt hvor stor nytte pasientene vil få av produktet.
På bakgrunn av dette har Bestillerforum RHF i systemet for Nye metoder i juni 2016 bestilt en hurtig metodevurdering av FreeStyle Libre og tilsvarende system for egenmåling av glukose i vevsvæske ved diabetes fra Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.
Denne metodevurderingen vil, i tillegg til å vurdere tiltakets nytte, ressursbruk og alvorlighetsgrad, også vurdere hvilke pasienter som kan ha størst nytte av produktet. Kunnskapssenteret skal bruke maksimalt 180 dager på denne vurderingen fra dokumentasjon er mottatt fra leverandøren. På bakgrunn av metodevurderingen kan det videre avklares om FreeStyle Libre skal finansieres av det offentlige, og om utgiftene i tilfelle skal dekkes gjennom blåreseptordningen eller av helseforetakene.