Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:130 (2016-2017)
Innlevert: 26.10.2016
Sendt: 27.10.2016
Besvart: 03.11.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kirsti Bergstø (SV)

Spørsmål

Kirsti Bergstø (SV): Kommer regjeringen til å innføre et mer normalt format på honnørkortene, for eksempel på størrelse med et normalt bankkort?

Begrunnelse

Honnørkort har et format som er gammeldags og utdatert, og som for mange oppleves upraktisk og stigmatiserende. Kortet er en forholdsvis stor papirlapp som er påskrevet for hånd. Dette er både upraktisk og gjør det svært lett å kopiere eller forfalske disse honnørkortene.
Et mer praktisk og sikkert format kunne for eksempel vært kredittkortstørrelse. Andre kort som utstedes av Nav har dette formatet.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Det har vært vurdert å erstatte dagens tilleggslegitimasjon for honnørrabatt i kollektivtransporten for uførepensjonister med et fullverdig legitimasjonskort med bilde. En har imidlertid kommet til at en fortsatt vil basere seg på en ordning med tilleggslegitimasjon, som må vises sammen med annen gyldig legitimasjon med bilde. Det arbeides nå med å utforme et kort i bankkortformat og med forbedret kvalitet.