Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:201 (2016-2017)
Innlevert: 08.11.2016
Sendt: 09.11.2016
Besvart: 17.11.2016 av finansminister Siv Jensen

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Kan det bes om tidsserier for 1996-2016 for følgende parametre for oljefondet/SPU:
a) Verdien av fondet per norsk statsborger
b) Verdien av fondet
c) Bokførte renteinntekter, aksjeutbytte og leieinntekter
d) b) og c) kun for investeringer i USA?