Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:418 (2016-2017)
Innlevert: 16.12.2016
Sendt: 16.12.2016
Besvart: 22.12.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Hvor mye mindre i inntekt vil Helse Bergen få i 2017 som følge av effektiviseringskravet i budsjettforliket mellom Høyre, Frp, Krf og Venstre, sammenlignet med opprinnelig forslag til statsbudsjettet?

Begrunnelse

I tidligere budsjett har sykehusene i all hovedsak fått tilbakeført midler tilsvarende krav til effektivisering på 0,5 pst. for å unntas kravet. Årets budsjettforlik medfører et ytterligere krav på effektivisering på 0,3 pst. tilsvarende 427 mill. kroner, som ikke vil følges av kompenserende midler.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Budsjettavtalen vil innebære at veksten i helseregionenes budsjetter neste år blir noe lavere enn det som er lagt til grunn i regjeringens forslag til statsbudsjett.
Det er for tidlig å si hva som blir de faktiske budsjettmessige konsekvensene for Helse Bergen HF av budsjettavtalen i Stortinget. Det er Helse Vest RHF som har ansvaret for å fordele basisbevilgningene mellom helseforetakene og eventuelle regionale avsetninger. Det er derfor ikke sikkert at en mindre vekst i regionenes budsjetter enn lagt til grunn i regjeringens forslag til budsjett betyr at den mindre veksten blir videreført overfor helseforetakene.
Økningen i effektiviseringskravet fra 0,5 til 0,8 pst. utgjør 415 mill. kroner samlet sett. Det legges fortsatt til grunn en aktivitetsvekst på om lag 2,1 pst. i tråd med Regjeringens forslag til statsbudsjett.
Styret i Helse Bergen HF behandlet 16. desember administrasjonens forslag til budsjett for 2017. Styret i Helse Vest RHF skal behandle endelig budsjett for 2017 i februar 2017.