Skriftlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:435 (2016-2017)
Innlevert: 19.12.2016
Sendt: 20.12.2016
Besvart: 02.01.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Hans Fredrik Grøvan (KrF)

Spørsmål

Hans Fredrik Grøvan (KrF): I valgfaget trafikk på ungdomstrinnet skal "deler av opplæringen skje ute i trafikken med klare regler og under ansvarlige forhold," heter det i læreplanen. Mener statsråden at det kan innebære at skolen har anledning til å tilby mopedopplæring som en del av skolens valgfagtilbud hvis skolen har relevant, godkjent kompetanse for denne type opplæring?

Begrunnelse

Flere skoler tilbyr trafikk valgfag med et innhold som er i overensstemmelse med læreplanen i valgfaget. I læreplanen for valgfaget står det at "deler av opplæringen må skje ute i trafikken, og den må legge til rette for praktisk trening med klare regler og under forsvarlige forhold."
På flere skoler er det slik at i forhold til denne bestemmelsen tilbys elevene ulike undervisningspakker. I tillegg til trafikalt grunnkurs og førstehjelp kan elevene ved noen skoler få tilbud om å jobbe med, evt. reparere sykler og mopeder, mens andre kan få tilbud om mopedopplæring under forutsetning av at skolen kan stille med godkjent kompetanse og elevene har riktig alder.
På noen skoler hvor mopedopplæringen inngår, må elevene om de velger det tilbudet betale en egenandel, mens resten av trafikk valgfag er gratis. Det er da en klar forutsetning at opplæringen eleven tilbys ikke skal gå ut over undervisningen i andre fag.
Om de skolene som i dag tilbyr et slikt opplegg ikke får anledning til å fortsette med dette tilbudet, vil det kunne bety at elevene vil få et adskillig dyrere tilbud i regi av en kjøreskole. I tillegg har en grunn til å frykte at flere elever da heller dropper å ta mopedsertifikat, men likevel velger å kjøre moped med de farer og konsekvenser det kan medføre.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Fra 1.1.2014 ble det gjort endringer i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. slik at trafikalt grunnkurs kan tilbys som en del av valgfaget trafikk på både 9. og 10. årstrinn. Trafikalt grunnkurs er trinn 1 i opplæringen frem mot førerkort for moped. Etter å ha gjennomført trinn 1 skal eleven ha grunnlag for å ha godt utbytte av videre opplæring og øvingskjøring.
Trafikalt grunnkurs kan være en del av valgfaget trafikk. Dette er ikke forutsatt i kompetansemålene for faget og er noe skoleeier selv kan velge å tilby elevene. Det stilles strenge krav til gjennomføringen av opplæringen. Disse kravene er hjemlet i veimyndighetenes bestemmelser. Blant annet må læreren være godkjent trafikklærer eller lærer med førerkort klasse B og spesialutdanning godkjent av Veidirektoratet. Det stilles også krav til klassestørrelse og elevenes oppmøte i undervisningen. Trafikalt grunnkurs i valgfaget trafikk skal være gratis. Det betyr at skolen ikke kan kreve at eleven betaler egenandel for deler av opplæringen. Skolen kan ikke gi opplæring i kjøring i mørket, og kan derfor ikke tilby elevene alle deler av trafikalt grunnkurs.