Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:468 (2016-2017)
Innlevert: 05.01.2017
Sendt: 06.01.2017
Besvart: 13.01.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): Hvor mye mindre i inntekt vil Helse Stavanger få i 2017 som følge av effektiviseringskravet i budsjettforliket mellom Høyre, Frp, Krf og Venstre, sammenlignet med opprinnelig forslag til statsbudsjettet?

Begrunnelse

I tidligere budsjett har sykehusene i all hovedsak fått tilbakeført midler tilsvarende krav til effektivisering på 0,5 pst. for å unntas kravet. Årets budsjettforlik medfører et ytterligere krav på effektivisering på 0,3 pst. tilsvarende 427 mill. kroner, som ikke vil følges av kompenserende midler.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Budsjettavtalen vil innebære at veksten i helseregionenes budsjetter neste år blir noe lavere enn det som er lagt til grunn i regjeringens forslag til statsbudsjett. Økningen i effektiviseringskravet fra 0,5 til 0,8 pst. utgjør 415 mill. kroner for regionene samlet sett. Det legges fortsatt til grunn en aktivitetsvekst på om lag 2,1 pst. i tråd med Regjeringens forslag til statsbudsjett.
Styret i Helse Stavanger vedtok i styresak 94/16 av 13. desember 2016 budsjett for 2017 for sykehuset. Dette budsjettet baserer seg på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017, jf. styresak 130/16 i Helse Vest av 7. desember 2016.
I vedlegg til styresak 130/16 i Helse Vest er konsekvensene for helseforetakene i Helse Vest av budsjettavtalen med Stortinget synliggjort. Her fremgår det at inntektene til Helse Stavanger blir redusert med 17,7 mill. kroner i forhold til styresak 94/16 og styresak 130/16. Endringen vil bli innarbeidet i styringsdokumentet for 2017 til Helse Stavanger. Samtidig blir sykehuset som følge av budsjettavtalen i Stortinget tilført 6 mill. kroner til å videreutvikle avansert hjemmesykehus for barn.