Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:516 (2016-2017)
Innlevert: 16.01.2017
Sendt: 17.01.2017
Besvart: 23.01.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Kan statsråden redegjøre for hele prosessen rundt ansettelse av nye direktør i Husbanken og særlig bakgrunnen for at utlysningsteksten til stillingen ble endret underveis i prosessen?

Begrunnelse

Som det fremkommer i Dagens Næringsliv lørdag 14.januar endret statsråd Jan Tore Sanner på utlysningsteksten fra første utlysning til andre gangs utlysning da det skulle ansettes ny direktør i Husbanken. Fra å stille krav om høyere utdannelse, endret statsråden kravene til at det var ønskelig med høyere utdannelse. Samtidig ble søknadsfristen forlenget med en drøy måned.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Det er mitt ansvar at Husbanken får den beste direktøren. Det får vi med Osmund Kaldheim. Han har bred ledererfaring som rådmann i Drammen, ordfører i Fet kommune, statssekretær og direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).
Det har vært en helt ordinær rekrutteringsprosess, der et rekrutteringsbyrå og embetsverket har gjennomført prosessen. Departementet lyste ut stillingen på ny fordi vi ønsket et bredere tilfang av søkere.
Allerede våren 2015 lyste departementet ut stillinger som virksomhetsledere uten at det ble stilt krav om høyere utdanning. Departementet legger nå opp til at dette blir fast praksis for denne type stillinger. Vi stiller høye krav til kompetanse og erfaring i denne typen stillinger, samtidig som vi erkjenner at det kan være flere måter å tilegne seg denne kompetansen på.