Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:521 (2016-2017)
Innlevert: 18.01.2017
Sendt: 18.01.2017
Besvart: 25.01.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Advokatlovutvalget ble nedsatt av forrige regjering og utvalget leverte sin rapport til departementet den 19. mars 2015. Rapporten drøfter viktige forhold rundt advokaters arbeid, bevillinger, inndragning av disse og kravene for å bli advokat, for å nevne noe.
Nå er det gått snart ett år, så når er statsråden ferdig med sin behandling av utvalgets innstilling og når vil statsråden antyde at saken kommer til Stortinget?

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Det er av stor betydning at vi har et godt og tidsriktig regelverk for advokatvirksomhet, hvilket var bakgrunnen for oppnevningen av advokatlovutvalget. Advokatlovutvalgets utredning er omfattende, den reiser mange viktige spørsmål og det er grunnleggende endringer som foreslås. Saken er under behandling i departementet, men det er på nåværende tidspunkt for tidlig å antyde når saken vil være ferdig behandlet og kan fremlegges for Stortinget. Jeg ønsker dialog med Advokatforeningen i dette arbeidet.