Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til statsministeren

Dokument nr. 15:580 (2016-2017)
Innlevert: 30.01.2017
Sendt: 30.01.2017
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 06.02.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Mener statsministeren at uttalelsene fra justisministeren representative for regjeringens holdning til den frie presse generelt og avisa Nordlys spesielt?

Begrunnelse

I helgen valgte justisminister Per Willy Amundsen å karakteriserte en redaksjon i en av våre frie medier, regionavisen Nordlys, som "Pravda" og "fake news" etter at de stilte kritiske spørsmål om et av FrP og Høyres viktigste valgløfter i Tromsø. Deretter uttalte statsråden at hans fylkesparti vurderer boikott av Nordlys.

Alle har mulighet til på eget grunnlag å vurdere om FrP faktisk har blitt urettmessig behandlet i den nevnte saken. Det er forøvrig ingen ukjent situasjon at et parti eller enkeltpolitikere kan være misfornøyd med dekningen av egne saker. Slik misnøye er på ingen måte begrenset til FrPs rekker.

Justisminister Amundsen har sagt at han uttalte seg som stortingskandidat for Troms FrP og ikke justisminister i denne sammenhengen. Det ville vært interessant å få en avklaring fra statsministeren om når en statsråd er statsråd, og når han eller hun står fritt til å ta på seg en annen hatt. Inntil videre går jeg ut fra at man er statsråd fra man blir utnevnt til man blir avsatt.

Det mer alvorlige er at justisministerens uttalelser reiser spørsmål om hvilket syn statsråden har på hvordan den frie pressen bør fungere i et demokrati, og om det er akseptabelt å true med boikott av enkeltmedier på vegne av et regjeringsparti.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Statsministeren har bedt meg om å besvare spørsmålet på vegne av regjeringen.

En fri, objektiv og uavhengig presse er en forutsetning for ethvert velfungerende demokrati. Jeg er en sterk tilhenger av et godt samspill mellom pressen og det politiske miljøet. Imidlertid vil det fra tid til annen oppstå uenighet mellom politikere og pressen om fremstillingen av saker. Det vil alltid være et visst spenningsforhold mellom pressen og politikere.

Som justis- og beredskapsminister vil jeg behandle avisen Nordlys på lik linje med andre medier. Det vil ikke på noen måte være aktuelt med noen form for boikott av enkeltmedier. Jeg er statsråd fullt og helt fra det øyeblikk jeg ble utnevnt.

Saken representanten viser til, relaterer seg til vurderinger et fylkeslag i Fremskrittspartiet vil gjøre med hensyn til kommende valgkamp. Den startet med et intervju av en statssekretær i et annet departement hvor Nordlys etter vedkommendes mening, og også etter min mening, ikke gjenga meningsinnholdet korrekt. Etter en tilbakemelding endret derfor Nordlys artikkelen.

Det står et hvert politisk parti fritt å velge hvor og hvordan de ønsker å formidle sitt budskap.