Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:648 (2016-2017)
Innlevert: 08.02.2017
Sendt: 09.02.2017
Besvart: 23.02.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Hva er den oppgavekorrigerte nominelle og reelle veksten i de frie inntektene fra 2016 til 2017, i tall og prosent, for alle landets kommuner, regnet fra anslag på regnskap 2016? Det bes om en oversikt på kommunenivå?

Begrunnelse

I svar på skriftlig spørsmål fra Helge Andre Njåstad datert 4.1.2017 gir kommunal- og moderniseringsministeren beregninger på oppgavekorrigert realvekst i de frie inntektene for kommunene i Finnmark.