Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Thon Hagaseth (V) til næringsministeren

Dokument nr. 15:769 (2016-2017)
Innlevert: 02.03.2017
Sendt: 02.03.2017
Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren
Besvart: 07.03.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Ingjerd Thon Hagaseth (V)

Spørsmål

Ingjerd Thon Hagaseth (V): Kan statsråden redegjøre for grunnen til at SIVA i 2016 kuttet all støtte til Solør Næringshage, og hva effektene vil være for næringsutvikling i området?

Begrunnelse

Solør Næringshage dekker næringsmiljøet i kommunene Grue, Åsnes og Våler. SIVA har hatt Solør Næringshage som deltaker i sitt distriktspolitiske næringshageprogram. Uten tilstrekkelig tilbakemelding på hvilke forbedringer næringshagen burde foreta for å sikre fortsatt støtte, ble næringshagen tatt ut av programmet i 2016. For Solør Næringshage er det ennå uklart hva den faglige begrunnelsen for å trekke støtten var. Innovasjonsstøtten til Solør-distriktet er nå fjernet i sin helhet og ringvirkningene for næringsutvikling i området er betraktelige.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Siva presenterte i juli 2016 en ny, differensiert finansieringsmodell innenfor næringshageprogrammet. Den nye finansieringsmodellen har tre nivåer basert på en rekke kriterier for verdiskaping, måloppnåelse og fremtidig potensial som alle gjeldende programoperatører er vurdert opp mot. Kriteriene er både objektive og erfaringsbaserte indikatorer, bl.a. er næringshagens aktivitet innenfor programmet, måloppnåelse sett i forhold til egen handlingsplan og kundetilfredshet vurdert. Historiske tall er benyttet i vurderingene, men Siva har også brukt tallmateriale fra 2016 i sine vurderinger. Resultatene fra ovennevnte vurderinger er gjennomgått og omforent med fylkeskommunen. I disse samtalene er selvfølgelig regionale hensyn blitt vektlagt.
Siva har siden begynnelsen av 2015 informert om endringene i programmet. Endringene i programmet er utarbeidet i dialog med fylkeskommunene. Videre er endringene diskutert med både foreningen Næringshagene i Norge og Nasjonalt programråd for næringshageprogrammet. Nye retningslinjer for programmet ble vedtatt av Siva våren 2016 og er kommunisert til miljøene.
Jeg er klar over at noen miljø ikke har oppfylt de kravene Siva har stilt, og at Solør næringshage er blant dem. Siva har ansvaret for næringshageprogrammet, og vurderer hvilke næringsmiljøer som skal inn og ut av programmet. Departementet involverer seg ikke i Sivas behandling av enkeltsaker.
Jeg håper at dette kan få de miljøene som har gått ut av programmet til å arbeide enda hardere i tiden fremover, slik at de på et senere tidspunkt kan kvalifisere seg til å være med i programmet.