Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:884 (2016-2017)
Innlevert: 22.03.2017
Sendt: 23.03.2017
Besvart: 30.03.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Hvor mange lærere har søkt om videreutdanning i Rogaland fra høsten 2017, og hvor mange har allerede fått avslag?

Begrunnelse

Stortinget har vedtatt å stille krav om at alle lærere i grunnskolen som underviser i matematikk, engelsk, norsk, samisk og norsk tegnspråk, skal ha fordypning i disse fagene. Kommuner og fylkeskommuner har ti år på seg. I Haugesund er jeg kjent med at lærere i denne kategori får avslag på søknad om videreutdanning. En uheldig situasjon for den det gjelder som har planlagt å kombinere å bo med familie, jobbe i eksempel Haugesund og ta videreutdanning i f.eks. Bergen. Dette krever planlegging for den enkelte og kan ha store familiekonsekvenser.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: I år har 908 lærere fra Rogaland søkt om videreutdanning gjennom Kompetanse for kvalitet. Foreløpige tall fra Utdanningsdirektoratet viser at av disse har 225 fått avslag fra skoleeier. Endelige tall kommer i april i år. Nasjonalt har skoleeiere godkjent 71 prosent av søknadene fra lærere. Det er den høyeste godkjenningsandelen til nå.
Det er stor variasjon mellom kommunene i fylket i hvor stor andel av søknadene som blir godkjent. Jeg oppfordrer alle skoleeiere til å godkjenne så mange søknader fra lærere om videreutdanning som mulig. Det er skoleeierne som har ansvar for at kompetansekravene for undervisning blir oppfylt, ikke den enkelte lærer.
Opplæringsloven slår fast at alle skoleeiere skal ha et system og planer som gir ansatte i skolen anledning til nødvendig kompetanseutvikling. Planene må inkludere hvordan de skal oppfylle kompetansekravene for undervisning innen 1. august 2025. Det vil gi trygghet og forutsigbarhet for både den enkelte lærer, skolen og skoleeier.
Samtidig finnes det noen gode grunner til at skoleeier kan velge å avslå en søknad om videreutdanning. Hvis det er mange som søker samtidig må skoleeier for eksempel vurdere hvor mange lærere det er realistisk å finne kvalifiserte vikarer for. Det er viktig at lærere, rektor og skoleeier har en god dialog om forventninger og planer før søknadsprosessen begynner. Da kan vi unngå mange uventede avslag og både læreren og skolen kan planlegge med større sikkerhet.