Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:949 (2016-2017)
Innlevert: 05.04.2017
Sendt: 06.04.2017
Besvart: 19.04.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Vil statsråden gi beskjed til Nav om at alle alders- og uførepensjonister skal få «lønnsslipp» om sine pensjons- og trygdeytelser i posten, når de etter egen vurdering har løpende behov for det?

Begrunnelse

I tråd med regjeringens kanalstrategi for Nav-kontorene, er det nå blitt svært vanskelig for dem som ikke ønsker eller mestrer Navs digitale selvbetjeningsløsninger, å få oversikt over sin sak. Et eksempel på dette er at en rekke pensjonister nå ikke lenger får sin utbetalingsslipp i posten.
Erlend Wiborg fra Fremskrittspartiet, og medlem i Stortingets arbeids- og sosialkomité, viser gjennom leserbrevet «Lønnsslipp til de som trenger det» i Moss Avis 30. mars at han har tatt opp saken med arbeidsministeren flere ganger.

Wiborg skriver blant annet:

"Derfor er vi glade for at arbeids- og sosialminister Hauglie i Stortingets spørretime nylig slo fast at hun har «bedt NAV om å være fleksibel nå, og følge med på dette slik at folk får den informasjonen de trenger.» Til tross for dette har jeg blitt kontaktet av mange pensjonister som møter motvilje hos NAV, jeg har derfor nå tatt opp saken med statsråden på nytt for å forsikre meg om at NAV følger opp og viser forståelse for dem som fortsatt har behov for å få en skriftlig «lønnsslipp»."

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Arbeids- og velferdsetaten vil alltid sende melding dersom ytelsen endrer seg utover reguleringer og satsendringer og vil fortsatt sende årsoppgave til brukerne. Har brukerne reservert seg mot digital post, vil de få årsoppgaven og slike meldinger om endringer i posten.
Dette gjelder imidlertid ikke lenger for ordinære utbetalingsmeldinger. Ved å bruke tjenesten Ditt NAV på nav.no kan imidlertid alle pensjonister og uføretrygdede finne utbetalings-informasjon og få en oversikt over tidligere utbetalingsmeldinger. De som ikke har PC, elektronisk identifikasjon eller kompetanse til selv å logge seg inn på Ditt NAV, kan henvende seg til NAV kontaktsenter og få disse utbetalingsopplysningene lest opp.
I spesielle tilfeller kan brukere fortsatt ha behov for dokumenterte inntektsopplysninger. I slike tilfeller kan brukeren også be om utskrift av utbetalingsmeldingen. Som jeg svarte representanten Erlend Wiborg (FrP) 29.03.2017, vil veilederen ved Nav kontaktsenter sammen med den som ringer vurdere om det er behov for en utskrift i det enkelte tilfelle. Slike behov vil for eksempel være om brukeren har behov for dokumentasjon til en lånesøknad eller for å klage ved mulig feilutbetaling.
Jeg har bedt Arbeids- og velferdsetaten om å opptre smidig overfor de som henvender seg til NAV kontaktsenter. Dette har Arbeids- og velferdsdirektøren forsikret meg om at de vil være.
Departementet vil følge opp dette i styringsdialogen med Arbeids- og velferdsdirektoratet.