Skriftlig spørsmål fra Lasse Nordmelan Juliussen (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1294 (2016-2017)
Innlevert: 15.06.2017
Sendt: 15.06.2017
Besvart: 22.06.2017 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Lasse Nordmelan Juliussen (A)

Spørsmål

Lasse Nordmelan Juliussen (A): Hvilke kriterier legger regjeringen til grunn når de vurderer støtte til idrettsarrangement, hvilke krav stilles knyttet til bruk av statlig støtte til for eksempel utbytte og pengepremier, og har regjeringen vurdert støtten opp mot reglene for offentlig støtte?

Begrunnelse

I avtalen om revidert nasjonalbudsjett foreslår flertallet å tildele 18 millioner til X Games i 2018, som i 2017.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Idrettsarrangement i Norge mottar som hovedregel ikke statlige tilskudd til selve gjennomføringen av arrangementene. Det er imidlertid i enkelttilfeller gitt statlig tilskudd til gjennomføringen av idrettsarrangement.
Kultur- og idrettsarrangement bidrar til rekruttering, utvikling og frivillighet, samt at arrangementene bidrar til å markedsføre Norge som reisemål. Det var for eksempel næringspolitiske og distriktspolitiske vurderinger som lå til grunn for tilskuddene til Rally Norway i 2006 og Sjakk-OL i 2014, og de samme begrunnelsene gjelder statlig tilskudd til Arctic Race of Norway.
I 2011 vedtok et enstemmig Storting det skulle gis en statsgaranti og et statlig tilskudd til Ungdoms-OL på Lillehammer i 2016. Ungdoms-OL ble vurdert som et arrangement som støtter opp om den statlige idrettspolitikken, blant annet ble det lagt vekt på at arrangementet ville bidra til å styrke den helhetlige idrettssatsingen mot barn og ungdom, og rekruttere en ny generasjon unge frivillige.
Staten har også gitt tilskudd til VM i landeveissykling som skal arrangeres i Bergen i september i år. Bakgrunnen for den statlige støtten til dette arrangementet er at Sykkel-VM har noen særlige anleggsutfordringer ettersom mesterskapet avvikles på veiene i og rundt Bergen.
Når det gjelder statlig tilskudd til X Games som representanten spesifikt viser til i sin begrunnelse, er dette et resultat av Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett i 2016 og 2017. Regjeringen har fulgt opp og vil følge opp Stortingets vedtak, herunder Stortingets forutsetninger om et antidopingarbeid som er godkjent av Antidoping Norge.
Regjeringen er oppmerksom på forholdet til statsstøttereglene, men på dette området er det i liten grad etablert noen praksis i EU kommisjonen, domstolene og ESA. X Games når ut til ungdom, skaper stort engasjement, er en kilde til fellesskapsopplevelser og bidrar til oppmerksomhet og rekruttering til organisert og egenorganisert fysisk aktivitet. Jeg mener X Games fremmer interessen for idrett og fysisk aktivitet på en god måte, samt markedsfører Norge til nye grupper. Arrangementet oppfyller derfor samfunnsmessige formål som begrunner den statlige støtten.