Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1333 (2016-2017)
Innlevert: 20.06.2017
Sendt: 21.06.2017
Besvart: 28.06.2017 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Hvilket tallgrunnlag har statsråden for å konkludere med at ordningen fungerer?

Begrunnelse

Statsråden og andre representanter for regjeringspartiene har ved flere anledninger sagt at gaveforsterkningsordningen har utløst mer private penger til kulturlivet, og at ordningen «har vist seg å være et instrument som fungerer», slik statsråden formulerte det i Stortinget den 30. november 2016.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Da gaveforsterkningsordningen ble innført i 2014 var rammen 10 mill. kroner. Rammen ble økt for 2015, 2016 og 2017 til henholdsvis 30,3 mill. kroner, 45 mill. kroner og 51,1 mill. kroner. Målgruppen for ordningen ble utvidet fra og med 2016 til å gjelde alle kunst- og kulturområder.
Rammene for de enkelte år ble brukt opp, og søknader for 15,3 mill. kroner ble overført fra 2015 til 2016, og søknader for 30,7 mill. kroner ble overført fra 2016 til 2017.
Nye søknader i 2016 beløp seg til 42,3 mill. kroner. Nye søknader i 2017 beløper seg hittil i år til 42,4 mill. kroner. Vi kan konstatere at det i første halvår i 2017 har kommet søknader tilsvarende hele søknadsvolumet i 2016. Etter min vurdering er dette en sterk indikasjon på at ordningen har tilsiktet effekt. Vi har gjennom denne ordningen gitt ledelsen ved store og små kulturinstitusjoner et insentiv til å skaffe flere finansieringskilder.
En samlet analyse og vurdering av gaveforsterkningsordningen er det imidlertid ikke grunnlag for å gjennomføre før ordningen har fungert ytterligere noen år.