Skriftlig spørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1367 (2016-2017)
Innlevert: 26.06.2017
Sendt: 26.06.2017
Besvart: 30.06.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Tove Karoline Knutsen (A)

Spørsmål

Tove Karoline Knutsen (A): Med referanse til svar på spørsmål 144 fra Finanskomiteens/Aps fraksjon av 23.05.17 og nylig fremlagte tall fra SSB, kan statsråden bekrefte at det har vært en lavere gjennomsnittlig årsverkvekst per år i kommunal pleie- og omsorgssektor i perioden han har vært helse minister enn i perioden 2006-2013?