Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1372 (2016-2017)
Innlevert: 26.06.2017
Sendt: 27.06.2017
Besvart: 10.07.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Hvor mange bompenger har Stortinget gjort vedtak om i denne stortingsperioden?

Begrunnelse

Det bes om en oversikt som viser hhv bidrag til finansiering, forventet innkrevingskostnader, og rentekostnad ut fra gjeldende forutsetninger i de enkelte proposisjonene samt forventet total bompengeinnbetaling for det enkelte prosjekt. Det bes om at alle tall oppgis i 2017 kroner.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen:

Svaret med tabell i pdf-format