Skriftlig spørsmål fra Snorre Serigstad Valen (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1554 (2016-2017)
Innlevert: 04.09.2017
Sendt: 05.09.2017
Besvart: 15.09.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Snorre Serigstad Valen (SV)

Spørsmål

Snorre Serigstad Valen (SV): I disse dager får mange brev i posten med vedtak om refusjon gjennom bidragsordningen for legemidler på hvit resept. For mange er det snakk om tusenvis av kroner fordi de får dekket 90 prosent av kostnadene over 1 825 kroner. I brevet opplyses det at regjeringen foreslår å fjerne denne støtten fra 2018.
Hvor mange mennesker mottar slik støtte i dag, hvilke av legemidlene overføres til blå resept og hvor mye får hvor mange mennesker i støtte (ber om en tabell i intervaller på 1 000 kroner)?

Begrunnelse

I Legeforeningens høringsuttalelse til regelendringen der regjeringen foreslår å kutte i ordningen sier de følgende:

"•Vi mener at forslagene vil kunne føre til en svekkelse av pasientrettigheter og begrensning av behandlingstilbudet sammenlignet med dagens nivå.
•Innføring av metodevurderinger og overføring av finansieringsansvar for visse legemidler fra folketrygden til RHFene kan videre bidra til en økt uheldig, maktkonsentrasjon og mindre åpenhet i beslutningsprosessene.
•Legeforeningen mener konsekvensene av forslagene er mangelfullt utredet."