Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helseministeren

Dokument nr. 15:257 (2018-2019)
Innlevert: 29.10.2018
Sendt: 29.10.2018
Besvart: 30.10.2018 av helseminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Hvor mange kvinner har fått utført tvillingabort eller abort på en eller flere av fostrene ved flerlingegraviditet i Norge (totalt siden 2016 og per år) og har tydeliggjøringen som kom i 2016 bidratt til økt antall tvillingaborter i norske sykehus?

Begrunnelse

Hvorvidt dagens lov tillater abort på en frisk tvilling før uke 12 har blitt tolket forskjellig i sykehusmiljøene. Konklusjonen i spørsmålet har ikke vært åpenbar, selv om det i Norge er selvbestemtabort frem til uke 12. Fagmiljøene har advart sterkt mot å tillate fosterreduksjon. Det påpekes at det å velge bort et av to barn i praksis gir en betydelig medisinsk risiko, også for at det andre barnet ikke overlever (15-20 prosent). KrF fremmet i 2016 et forslag sammen med Senterpartiet om ikke å tillate tvillingabort i Norge. Det har etter KrFs oppfatning aldri vært lovgivers intensjon å åpne for tvillingabort, en svært etisk krevende og omdiskutert praksis som har møtt stor motstand i befolkningen. Lovavdelingen i Justisdepartementet vurderte i 2016 det likevel dithen at abortloven åpner for abort på et av fostrene ved flerlingegraviditet, og sykehusene ble i 2016 bedt om å rette seg etter denne vurderingen.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er kjent fra tidligere at det i 2016 ble utført 1 inngrep ved tvillingsvangerskap der svangerskapet ble avbrutt for ett av fostrene mens det andre utviklet seg videre og uten at fostrene hadde påvist tilstander som går innunder abortloven § 2 tredje ledd bokstav c. Tallene for øvrig knyttet til fosterreduksjon ved tvillingsvangerskap i 2016 er så lave at jeg av hensyn til faren for indirekte identifisering ikke finner å kunne opplyse om det.

Samme år ble det utført 4 inngrep ved trilling- eller firlingsvangerskap der svangerskapet ble avbrutt for ett eller flere av fostrene, mens ett eller flere utviklet seg videre.

I 2017 ble det utført 12 inngrep ved tvillingsvangerskap der svangerskapet ble avbrutt for ett av fostrene mens det andre utviklet seg videre. Ved 7 av disse hadde fosteret en tilstand som går innunder abortloven § 2 tredje ledd bokstav c.

Det ble samme år utført 7 inngrep ved trilling- eller firlingsvangerskap der svangerskapet ble avbrutt for ett eller flere av fostrene, mens ett eller flere utviklet seg videre.

Per oktober 2018 har det vært utført 10 inngrep ved tvillingsvangerskap der svangerskapet er avbrutt for ett av fostrene mens det andre utviklet seg videre. Ved 3 av disse hadde fosteret en tilstand som går innunder abortloven § 2 tredje ledd bokstav c.

Videre har det vært utført 2 inngrep ved trillingsvangerskap der svangerskapet ble avbrutt for ett eller to av fostrene, mens ett eller to utviklet seg videre.

Denne typen inngrep er i dag sentralisert til Nasjonalt senter for fostermedisin ved St. Olavs Hospital. Tallene ovenfor er innhentet derfra.