Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1420 (2018-2019)
Innlevert: 05.04.2019
Sendt: 08.04.2019
Besvart: 12.04.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): Tirsdag 2. april ble det avholdt folkeavstemning om vindkraftutbyggingen på Frøya. Nærmere 80 % av de som deltok stemte nei til utbyggingen. Samtidig er utbyggingsplanene som nå kan bli realisert endret siden de først ble lagt på bordet.
Vil statsråden ta initiativ til å se på utbyggingen av vindkraft på Frøya på nytt?

Kjell-Børge Freiberg (FrP)

Svar

Kjell-Børge Freiberg: Olje- og energidepartementet stadfestet konsesjon til Frøya vindkraftverk i august 2013 etter klager på NVEs konsesjonsvedtak. På dette tidspunktet var kommunen positiv til vindkraftverket.

NVE har i vedtak 28. mars i år godkjent miljø, transport- og anleggsplanen og detaljplanen for vindkraftverket. NVEs vedtak er påklaget til Olje- og energidepartementet. Klagene oversendes departementet etter NVEs innledende behandling når klagefristen er utløpt. Departementet vil da gjøre en grundig vurdering av klagene på dette vedtaket.

Konsesjonen for selve vindkraftverket ligger fast. Det er ikke rettslig grunnlag for omgjøring av vindkraftkonsesjonen. Spørsmålet som skal behandles av konsesjonsmyndigheten nå er begrenset til klagene på detaljplanene for utbyggingen.