Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1940 (2018-2019)
Innlevert: 21.06.2019
Sendt: 24.06.2019
Besvart: 28.06.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

Marit Knutsdatter Strand (Sp)

Spørsmål

Marit Knutsdatter Strand (Sp): Kulturskolen viktig i seg selv med sin aktivitet, sine elever, fagfolk og sitt kulturuttrykk, og i tillegg en viktig del av den kulturelle grunnmuren. Den kommende stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur bør ta for seg kulturskolen, der mange har sitt første møte med kultur. Kulturell skolesekk har hatt ulik innretning, og barnehager bør bli innlemma.
Hvordan mener statsråden barnehager kan og bør bli ivaretatt for kulturell skolesekk eller lignende tilbud?

Trine Skei Grande (V)

Svar

Trine Skei Grande: Regjeringen tar sikte på å legge frem en stortingsmelding om barne- og ungdomskultur høsten 2020. Gjennom meldingen ønsker regjeringen å løfte frem kunst og kultur for, med og av barn og unge. Målet er å se de ulike virkemidlene innen barne- og ungdomskulturfeltet i sammenheng for i enda større grad å komme barn og unge til gode. Kulturskolen vil derfor være en viktig del av denne meldingen. Det samme vil Den kulturelle skolesekken. Meldingen vil også se på tiltak for hvordan kulturtilbudet for barnehagebarn kan forbedres nasjonalt.