Skriftlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:2010 (2018-2019)
Innlevert: 01.08.2019
Sendt: 01.08.2019
Besvart: 07.08.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

Ketil Kjenseth (V)

Spørsmål

Ketil Kjenseth (V): Er det tekniske forhold knyttet til D/S Skibladner som et fredet kulturminne som gjør at hjuldamperen bevares best ved å drives på fossilt drivstoff - eller vil Mjøsas hvite svane kunne bli enda hvitere ved en overgang til biodrivstoff?

Begrunnelse

DS «Skibladner» (av norrønt Skíðblaðnir) er Norges eneste hjuldamper og eldste skip i jevnlig drift, bygget i 1854–1856 ved Motala verft i Sverige. Det er dessuten verdens eldste operative hjuldamper i rutegående trafikk. Skipet går i rutefart på Mjøsa, med utgangspunkt fra Gjøvik, som er dens hjemmehavn, til de andre Mjøsbyene Hamar, Moelv og Lillehammer. Skibladner ble fredet av Riksantikvaren etter lov om kulturminner som et kulturminne på sin 150-årsdag den 2. august i 2006.
Drivmaskinen er bygget av Akers Mek. Verksted i 1888. De opprinnelige dampkjelene var kullfyrt. De ble ombygd for bruk av olje i 1920 og ble skiftet ut med nye kjeler i 1983. Det har med andre ord blitt gjort stadige tilpasninger i tråd med nye drivstoff og ny teknologi. Oljeforbruket i dag er oppgitt å være 2500 liter per dag ved en distanse på 100 nautiske mil (6 anløp og 10 timer seiling). I tillegg er det et dieselaggregat ombord som produserer strøm.
Motor- og driftsteknisk bør det være helt ukomplisert i dag å erstatte fossil olje med biobasert olje og diesel.
Mest sannsynlig skjer ikke overgangen i dag av to årsaker. For det første er det ikke økonomisk gevinst i å gå over til biobasert drivstoff. For det andre har fyllestasjonen i anløpsstedene bare nedgravd èn tank. Når det praktisk ikke er mulig å velge og det ikke er økonomisk gevinst, blir alt ved det gamle. Skibladner alene er ikke en stor utslippskilde, men tar en med over 5000 fritidsbåter på Mjøsa som heller ikke kan velge biobasert drivstoff eller elektriske ladestasjoner i havneanleggene, snakker vi om betydelige mengder.
Bare i Oppland produseres det nok biogass til å drive alle rutegående busser med dette drivstoffet, i følge en rapport fra Fossekall AS i 2017. Likevel har Opplandstrafikk, 100 % eid av Oppland fylkeskommune, i liten grad satset på kortreist og klimavennlig drivstoff.

Trine Skei Grande (V)

Svar

Trine Skei Grande: Om D/S Skibladner må drives på fossilt drivstoff eller kan bli mer miljøvennlig, er noe AS Oplandske Dampskibsselskap (ODS) har vært opptatt av en tid.

Det skal utredes nærmere hva en slik omlegging vil kreve av tekniske endringer og hvilke miljøgevinster som kan oppnås. Hvorvidt dette kan gjennomføres innenfor de gjeldende fredningsbestemmelsene, må deretter avklares med Riksantikvaren.

Derfor kan hverken ODS eller jeg på nåværende tidspunkt gi noe endelig svar på hva som er mulig å få til. Jeg heier på det grønne skiftet også innenfor kultur og reiseliv, og håper det kan inkludere "Mjøsas hvite svane".