Skriftlig spørsmål fra Ingalill Olsen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2171 (2018-2019)
Innlevert: 25.08.2019
Sendt: 26.08.2019
Besvart: 02.09.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Ingalill Olsen (A)

Spørsmål

Ingalill Olsen (A): Betyr en forlengelse av nedbetalingsperioden til 20 år for bompengeprosjekter at den samlede bombelastingen blir mindre eller større?

Begrunnelse

I regjeringens bompengeforlik signaliseres det vilje til at prosjektene E-18 Vestkorridoren og E6 Manglerudtunnellen kan få en lenger nedbetalingsperiode (inntil 20 år) for bompengelånene slik at dette muliggjør lavere takst på prosjektene. Regjeringen har tidligere gått inn for forlenget nedbetalingstid fra 15 til 20 år for OPS-prosjekter. Sunt bondevett tilsier at lengre nedbetalingstid kan gi økonomiske lettelser her og nå, men også mer renter, dårligere lånebetingelser og samlet sett økte kostnader. Dette burde vel også gjelde regjeringens samferdselspolitikk.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Å auke innkrevjingsperioden frå 15 til 20 år vil føre til at bompengetakstane kan reduserast.