Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:155 (2019-2020)
Innlevert: 24.10.2019
Sendt: 25.10.2019
Besvart: 01.11.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Sandra Borch (Sp)

Spørsmål

Sandra Borch (Sp): Kan statsråden gi en oversikt over hva disse midlene konkret er gått til?

Begrunnelse

Regjeringen har de siste årene i budsjettene sine lagt inn midler til konfliktdempende tiltak i kommuner med ulverevir.

Ola Elvestuen (V)

Svar

Ola Elvestuen: Den mest konkrete oversikten over gjennomførte tiltak knyttet til ordningen med tilskudd til kommuner med etablerte ulverevir fremkommer av kommunenes sluttrapportering innen 1. mai påfølgende år. Det er imidlertid slik at flere kommuner ligger på etterskudd med bruk og rapportering av midlene i 2018, og også flere som har fått utsatt frist for sluttrapportering. Dette har blant annet sammenheng med at en god del av tiltakene i kommunene først gjennomføres i sommerhalvåret. Dette innebærer at jeg på nåværende tidspunkt ikke kan fremskaffe en fullstendig oversikt over gjennomførte tiltak.

Mottatte rapporter fra kommuner som har mottatt tilskudd over ordningen siden opprettelsen i 2017, viser at kommunene har benyttet tilskuddet til gjennomføring av slike tiltak:- Informasjonstiltak, orienteringsmøter, dialogmøter, fryktdempende tiltak i skolen

- Lokale tilskuddsordninger/fond der det kan søkes om støtte til for eksempel:

- Tilskudd for grunneiere, husdyrholdere, jakt og friluftsliv

- Rovviltavvisende gjerder, vedlikehold av gjerder

- Hundevester og inngjerding av luftearealer for hund

- Tilskudd til natur- og fritidsopplevelser, kanoutleie

- Kompensasjon til rettighetshavere (elgjakt)

- Midler til skoleskyss og transport av elever til Norsk Skogbruksmuseum

- Styrking av det kommunale viltfondet

- Administrasjon knyttet til ordningen.