Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:163 (2019-2020)
Innlevert: 25.10.2019
Sendt: 25.10.2019
Rette vedkommende: Kunnskaps- og integreringsministeren
Besvart: 29.10.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Marit Knutsdatter Strand (Sp)

Spørsmål

Marit Knutsdatter Strand (Sp): I Prop. 1 S (2019-2020) kjem det fram at regjeringa ynskjer å gjennomføre ei ny levekårundersøking blant studentar.
Vil denne gjelde for fagskulestudentar, og ber om at statsråd utgreier kvifor dei ev. skal/ikkje skal delta?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: I Meld. St. 9 (2016–2017) Fagfolk for fremtiden ble det varslet at regjeringen vil inkludere fagskolestudentene i den neste levekårsundersøkelsen blant studentene. Kunnskapsdepartementet planlegger nå en levekårsundersøkelse for studenter ved universiteter, høyskoler og fagskoler.