Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:225 (2019-2020)
Innlevert: 05.11.2019
Sendt: 06.11.2019
Til behandling

Ole André Myhrvold (Sp)

Spørsmål

Ole André Myhrvold (Sp): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at fremtidige investeringer i sentral- og regionalt nett i fremtiden bygges ut med nok kapasitet til å ta inn fremtidig fornybar energi, og unngå som på Erstmyra at anlegget er fullt fra dag én?

Begrunnelse

Klimaendringene gjør at Norge i større grad skal elektrifiseres. Til det trenger vi mer fornybar kraft.
Ved et av Norges største kraftknutepunkt, Ertsmyra på Tonstad, er det investert betydelige midler de siste årene, men allerede før offisiell åpning er kapasiteten brukt opp. Dette til tross for at det finnes mer potensiell fornybar kraft i området som vil ha Ertsmyra som påkoblingspunkt.
Ifølge artikler i Avisen Agder er Haughom og Øksendal E-verk klare til å bygge småkraftverk i Sirdal, men på grunn av manglende trafo-kapasitet ved Ertsmyra vil kraftverket ikke bli realisert.
Sett i lys av de investeringene Statnett og Agder Energi Nett har gjort her, og at Haughom og Øksendal E-verk siden 2010 har hatt konsesjon for å bygge ut et kraftverk med en årlig produksjon på 4,5 GWh i Haugåna, virker det merkelig at anlegget ikke er bygd ut med nok kapasitet for innmating av ny fornybar kraft.

Kjell-Børge Freiberg (FrP)

Svar

Kjell-Børge Freiberg: Svaret er ennå ikke tilgjengelig