Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:251 (2019-2020)
Innlevert: 07.11.2019
Sendt: 08.11.2019
Besvart: 13.11.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Iran krever pass eller ID-papirer for å ta tilbake sine borgere. Likevel har 20 personer blitt tvangsreturnert dit i år. 16 av dem skal være asylsøkere. I følge advokat Møkkelgjerd i Klassekampen 7.11.19, går det rykter om at det er enklere å få Iran til å ta imot personer uten ID-papirer på noen flyplasser, særlig byen Shiraz.
Er det fast personell fra PU som følger tvangsutsendte til Iran, hvilke byer blir de returnert til og hva må til for at iranske myndigheter tar imot personer som blir tvangsutsendt fra Norge?

Jøran Kallmyr (FrP)

Svar

Jøran Kallmyr: Politidirektoratet (POD) opplyser at Politiets Utlendingsenhet (PU) i løpet av 2019 har uttransportert 22 iranske borgere til Iran. Av disse var 14 ilagt straff i Norge. Alle som har blitt returnert, har vært i besittelse av iransk pass og/eller iranske ID-dokumenter. Ved ankomst Iran ble de presentert for iranske immigrasjonsmyndigheter og akseptert. De som har søkt asyl har mottatt endelig negativt vedtak, og alle er utviste fra Norge. De fleste har blitt returnert til Teheran, men det er også gjennomført returer til Shiraz, Tabriz og Esfahan. POD opplyser videre at PU benytter seg av tjenestepersonell som til enhver tid er tilgjengelig for uttransport, og som er godkjent for denne type oppdrag.