Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:242 (2019-2020)
Innlevert: 07.11.2019
Sendt: 08.11.2019
Til behandling

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Vi får tilbakemelding på at rederier enten i større grad fyller LNG i utlandet eller har gått fra LNG til diesel etter at regjeringen innførte CO2-avgift på LNG, og at det slår negativt ut på investeringer i fremdriftssystemer med LNG/hybrid.
Hvilke klimaeffekt har innføring av CO2 hatt på skipsfart i norsk farvann, og hvilken effekt hadde regjeringen forventet at CO2-avgiftsøkningen skulle ha?

Ola Elvestuen (V)

Svar

Ola Elvestuen: Svaret er ennå ikke tilgjengelig