Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:261 (2019-2020)
Innlevert: 08.11.2019
Sendt: 08.11.2019
Besvart: 18.11.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Tuva Moflag (A)

Spørsmål

Tuva Moflag (A): På hvilken måte er konsekvenser som endringer i studiestedsstruktur kan få for andre deler av arbeids- og samfunnsliv, belyst og vurdert i forbindelse med nedleggelsen av studietilbud ved Campus Nesna og studiested Sandnessjøen?

Begrunnelse

I et brev til Nord universitet har ministeren vist til at det er viktig at styret vurderer hvilke konsekvenser studiestedstrukturen kan få for andre deler av arbeids- og samfunnslivet, og hvordan behovene kan ivaretas på de stedene som kan få de største endringene. Ministeren har uttalt at hun legger til grunn at styret grundig vurderer dette før styret treffer beslutning om studiestedstruktur. Ber om en oversikt over hvilke vurderinger som er gjort, samt informasjon om hvordan omkringliggende kommuner har blitt involvert i arbeidet.

Iselin Nybø (V)

Svar

Iselin Nybø: Styret for Nord universitet behandlet rektors utredning av mulig ny studiestedstruktur i april 2019. Utredningen drøfter blant annet samfunnsutvikling og behovene til kommuner og arbeidslivet for øvrig, samt universitetets bidrag til regional utvikling. I tråd med rektors forslag bestemte styret at utredningen skulle legges ut på høring. En rekke kommuner har uttalt seg, og høringsuttalelsene er publisert på universitetets nettsider.

I tillegg til høringen ba styret rektor om å komme tilbake med flere analyser som grunnlag for styrets beslutning i juni 2019. Styret ba blant annet om at konsekvenser som endringer i studiestedsstruktur kan få for andre deler av arbeids- og samfunnsliv, ble belyst og vurdert.

Rektors innstilling til ny studiestedstruktur fulgte opp vedtaket om ytterligere utredning, og legger til grunn blant annet at utdanningsbehovet skal tilpasses til behovet i de enkelte regionene. Innstillingen vurderer også mulige konsekvenser for studiesteder som avvikles. Innstillingen er publisert på universitetets nettsider.

Styret traff vedtak om ny studiestedstruktur i tråd med rektors innstilling og jeg forutsetter at Nord universitet fortsatt vil møte samfunnets behov for uteksaminerte kandidater.