Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:874 (2019-2020)
Innlevert: 06.02.2020
Sendt: 06.02.2020
Besvart: 17.02.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

Hadia Tajik (A)

Spørsmål

Hadia Tajik (A): Kan statsråden leggje fram a) kontrolltal inndelt etter type for rekneskapskontroll, formalkontroll, oppgåvekontroll meirverdiavgift, utvida likningskontroll for næringsdrivande og arbeidsgjevarkontroll, samt b) tal og fakta som syner om det er skilnad på kontrollhyppigheit etter storleik på føretaka?

Begrunnelse

Viser til svar på skriftleg spørsmål nr. 752.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner:

Svaret med tabell i pdf-format [Svaret finnes kun som pdf-fil]