Skriftlig spørsmål fra Solveig Schytz (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1126 (2019-2020)
Innlevert: 02.03.2020
Sendt: 02.03.2020
Besvart: 09.03.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Solveig Schytz (V)

Spørsmål

Solveig Schytz (V): Kan statsråden bekrefte at norske justismyndigheter benytter seg av Clearview AI, og hva brukes de i så fall til?

Begrunnelse

Clearview AI utvikler og selger teknologi som lar aktører scanne og gjenkjenne ansikter i stor skala. Selskapet matcher bilder av “personer av interesse” med bilder fra nettet hentet fra millioner av nettsider.
Nå truer flere selskaper med å saksøke dem etter at det ble kjent at de, ifølge Buzzfeed, har hentet ut milliarder av bilder uten lov, og amerikanske senatorer har advart mot selskapets praksis. Selskapets president har hevdet at verktøyet kun skal brukes av justismyndigheter, men det har blitt avslørt at de har solgt seg inn i alle mulige bransjer - som banktjenester, videospill og dagligvareindustrien - over hele verden.
Dette kan true personvernet til innbyggere i alle land. Personvernet er grunnlovsfestet i Norge, men ifølge Buzzfeed er norske justismyndigheter blant kundene til Clearview AI.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Med «norske justismyndigheter» forstår jeg i denne sammenheng politi- og lensmannsetaten med Politidirektoratet som overordnet organ (politiet). I henhold til politiets etatsinstruks for IKT-sikkerhet er politiansatte pålagt å anvende utstyr autorisert av politiet i sitt arbeid. Programvare som benyttes skal være sikkerhetstestet, godkjent og autorisert av Politiets IKT-tjenester.

I følge Politidirektoratet er ikke Clearview AI installert i politiets systemer.

Én medarbeider i Kripos har ved ett tilfelle henvendt seg til Clearview AI via deres portal og bedt om informasjon om tjenesten de tilbyr, hvordan den er bygget opp og hvordan den fungerer. Denne henvendelsen er ikke besvart av selskapet.

Kripos har også ett tilfelle der en medarbeider høsten 2019 registrerte seg for å få en prøvelisens fra selskapet. Denne ble benyttet i et begrenset omfang innenfor lisensens varighet på 30 dager. Lisensen er ikke lenger aktiv. Så langt Kripos har klart å bringe klarhet i, har det ikke vært flere tilfeller av kontakt med selskapet.

På grunn av knapphet på tid har Politidirektoratet ikke innhentet opplysninger fra politidistriktene.