Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1267 (2019-2020)
Innlevert: 23.03.2020
Sendt: 24.03.2020
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Til behandling

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I noen kommuner settes det nå som vilkår for å få avlastning at du må plassere barnet i barnebolig, og at barnet og foreldrene dermed skilles på ubestemt tid, til Covid-19-utbruddet er over. Alternativt må barnet være hjemme uten at familien har noen mulighet for avlastning. Kommunene begrunner dette i brev fra Helsedirektoratet til kommunene.
Hva vil Regjeringen gjøre for å sikre at foreldre med barn med store helse- og omsorgsbehov fortsatt skal få avlastning uten å måtte gi fra seg muligheten til å besøke barnet på ubestemt tid?

Begrunnelse

Flere foreldre til barn med store helse- og omsorgsbehov forteller nå at de i løpet av helgen har blitt kontaktet av sin kommune med beskjed om at dersom de ønsker videre avlastning så besluttes det vedtak om barnebolig. Foreldrene får da ikke treffe barna før Covid-19-pandemien er over. Altså på ubestemt tid. Dette begrunner kommunene med at de har mottatt et brev nå nylig fra statlig hold. Om ikke dette ønskes så får de ikke avlastning. Dette kan umulig være riktig tolkning. https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/anbefalinger-og-beslutninger/Adgangskontroll%20og%20besøksstans%20i%20landets%20helseinstitusjoner%20-%20covid-19.pdf/_/attachment/inline/f10a4be1-9bea-4e5a-bc81-b54d069e8bac:2caf9b9b04b63802efbfdb5c152bbb430105392e/Adgangskontroll%20og%20besøksstans%20i%20landets%20helseinstitusjoner%20-%20covid-19.pdf

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Svaret er ennå ikke tilgjengelig