Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1268 (2019-2020)
Innlevert: 23.03.2020
Sendt: 24.03.2020
Til behandling

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Kva gjer statsråden for å trygga norsk landbruk og matproduksjon i situasjonen med corona-viruset?

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Svar

Olaug Vervik Bollestad: Svaret er ennå ikke tilgjengelig