Skriftlig spørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1271 (2019-2020)
Innlevert: 25.03.2020
Sendt: 26.03.2020
Til behandling

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Det er forståelig at når testkapasiteten er begrenset må helsepersonell og de som har særlige symptomer og er minst motstandsdyktige, prioriteres i første omgang. Men politiet som også er samfunnskritisk personell bør deretter få en høy prioritet.
Vil regjeringen sørge for at politiet blir prioritert når testkapasiteten økes, og når vil dette kunne skje?

Begrunnelse

Under koronakrisen når andre virksomheter som jobber med forebygging og trygghet til dels er stengt, trengs politiet mer enn noensinne. De er samfunnskritisk personell som må fungere godt for å følge opp faren for økt vold i nære relasjoner, brudd på korona-reglene, svindelforsøk på nett, ansamlinger av unge og alvorlige hendelser noen steder m.m. Samtidig meldes det om at et stort antall ansatte i politiet er i karantene. Det var 1700 i den siste oversikten Politidirektoratet la ut 19/3, og kan ha økt siden det.
I dag er reglene slik at politietaten er likestilt med andre innbyggere, og politifolk får dermed ikke teste seg hvis de ikke tilfredsstiller kravene til testing for befolkningen for øvrig. Dermed må mange politifolk være 14 dager i karantene uten å være syke, bare fordi de ikke får testet seg og kan få klarsignal til å jobbe.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Svaret er ennå ikke tilgjengelig