Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1456 (2019-2020)
Innlevert: 28.04.2020
Sendt: 29.04.2020
Besvart: 07.05.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Hvordan vil kulturministeren hjelpe Norsk Kennel Klub (NKK), og andre organisasjoner i tilsvarende situasjon, som ekskluderes fra kompensasjonsordningene grunnet sitt ideelle formål?

Begrunnelse

Hunde-Norges egen organisasjon, Norsk Kennel Klub (NKK) er i en svært vanskelig situasjon og nærmer seg konkurs. Dette vil bety at en viktig samfunnsaktør kan forsvinne. Ved konkurs vil klubber og medlemmer stå uten systemer og verktøy for å registrere nye valpekull, uten helsetester av foreldredyr for å sikre helsen til kommende generasjoner og uten muligheter for å gjennomføre aktivitetene sine. NKK arrangerer kurs og opplæring for hundeoppdrettere, hundekjøpere og hundeeiere. De har også egne opplegg for skolebarn og et lavterskeltilbud der alle kan bli med og gå tur med hund. NKK bidrar i tillegg til avl av hunder som benyttes som ettersøkshunder, førerhunder, redningshunder, hunder til politiet, tollvesenet og forsvaret, servicehunder og terapihunder. NKK er en solid frivillig organisasjon med 35 ansatte og god økonomi under normale omstendigheter. De har drevet i 120 år uten noen form for statsstøtte og er registrert både i Frivillighetsregistret og mva-registrert. De er derimot ikke registrert i Foretaksregistret, da de ikke har økonomisk resultat som formål. NKK oppfyller kravene til å søke om kompensasjon for tapte billettinntekter, men dette er langt fra nok til å hjelpe dem gjennom krisen. Bortfall av påmeldingsinntekter for NKKs egne utstillinger alene beløper seg til 17 millioner kroner. Av dette har de så langt fått tilgang på en krisepakke som for NKK gir en maksimal søkeramme på 1,18 millioner kroner. Inntektsbortfallet er så stort at dette ville gitt dem rettigheter til kontantstøtte for faste kostnader etter krisepakken for bedrifter, dersom de hadde vært en foretaksregistrert bedrift. Likviditetsbehovet for å sikre driften og kunne åpne gradvis opp for aktivitet i takt med myndighetenes gradvise åpning er på totalt 10 millioner kroner. Dette ville de kunne klart med statlig garanti i banken dersom de var en foretaksregistert bedrift.

Abid Raja (V)

Svar

Abid Raja: Først av alt ønsker jeg å rette en stor takk til Norsk Kennel Klub (NKK) for den utrolige innsatsen de legger ned for blant annet å sikre trygg hundeavl og et godt miljø for hunde-Norge. Jeg har den siste tiden mottatt mange henvendelser fra bekymrede hundeeiere som forteller om hvor mye NKK betyr for dem og deres hunder. Det rører meg å høre så mange historier om fellesskapet som skapes i frivillige organisasjoner.

NKK er dessverre ikke alene om å stå i en vanskelig situasjon. Da pandemien for alvor traff Norge var det mange organisasjoner som måtte avlyse, utsette eller avholde arrangementer for tomme tribuner. Forventede inntekter som skulle gå til å sikre aktivitet gjennom resten av året forsvant plutselig.

Det var derfor helt avgjørende å raskt få på plass en kompensasjonsordning tilpasset frivillige organisasjoner. Frivillige organisasjoner står for mange aktiviteter det ikke er ønskelig at de skal slutte med – selv i en pandemi. NKK og mange andre har kastet seg rundt og for eksempel begynt med digitale møter for å fremdeles tilby et fellesskap og dele sin kompetanse med de som trenger den.

En kontantstøtteordning for faste, uunngåelige kostnader lik den som finnes for næringslivet ville ikke vært en god nok løsning for frivilligheten i denne situasjonen. Jeg mener at det er en bedre løsning for organisasjoner som NKK å få kompensert inntekter heller enn en andel av utgiftene til husleie og strøm. Når hele årsinntekten er borte på grunn av avlyste arrangementer hjelper det dessverre lite i lengden at noen hjelper til med husleien i en liten periode. Ved å kompensere inntektstap kan vi istedenfor sikre at det er mulig å opprettholde aktivitet – også etter at krisen er over.

Samtidig er jeg godt kjent med at kompensasjonsordningen for billettinntekter og deltakeravgifter har vist seg å være for smal. Jeg har derfor vært opptatt av at vi må høste erfaringer fra denne første søknadsrunden. I tillegg har jeg fått mange gode innspill fra lag og organisasjoner over hele landet. Basert på erfaringene og innspillene skal vi gjøre de nødvendige justeringene for at ordningen skal treffe en større bredde.

Jeg har stor tro på at vi veldig snart kan legge frem en justert kompensasjonsordning som sikrer at enda flere, også Norsk Kennel Klub, vil få kompensert en større del av sine tapte inntekter.