Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:2698 (2019-2020)
Innlevert: 20.09.2020
Sendt: 21.09.2020
Besvart: 25.09.2020 av olje- og energiminister Tina Bru

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): NVEs forslag om nye nettariffer har i noe grad tatt innover seg de sterkt kritiske høringsuttalelser der en allianse av 22 organisasjoner har foreslått at «Inntekter fra energileddet skal utgjøre 50-75 % av de totale inntektene til nettselskapet.»
Vil statsråden støtte dette forslaget og i § 14-2 gå inn for at energileddet skal utgjøre 50-75 prosent av den totale inntekter til nettselskapet?

Tina Bru (H)

Svar

Tina Bru: Olje- energidepartementet mottok 1. september Reguleringsmyndigheten for energis (RME) endelige anbefaling og oppsummering av høringsinnspill på forslag om endringer i nettleiestrukturen. Etter en innledende vurdering mener jeg at RME har gått langt i å imøtekomme innspillene til høringen. Jeg merker meg også at tilbakemeldingene i overvekt har vært positive til det endelige forslaget. Departementet skal nå gjøre en grundig vurdering av forslaget og de innkomne høringsinnspillene. Det er Olje- og energidepartementet som skal fastsette eventuelle forskriftsendringer.

Jeg viser ellers til svar på spørsmål nr. 2697 av 21 d.m. fra representanten om samme tema.