Skriftlig spørsmål fra Emilie Mehl (Sp) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1550 (2020-2021)
Innlevert: 07.03.2021
Sendt: 08.03.2021
Besvart: 15.03.2021 av næringsminister Iselin Nybø

Emilie Mehl (Sp)

Spørsmål

Emilie Mehl (Sp): 26. februar meldte regjeringen av forhandlingene om en frihandelsavtale mellom Norge og Storbritannia er i en sluttfase. Kan statsråden garantere at en slik avtale ikke gir innrømmelser som utfordrer norsk landbruk, for eksempel ved økte importkvoter eller redusert toll?

Begrunnelse

Norges Bondelag har uttrykt bekymring for om regjeringen vil gjøre en kobling mellom fisk og landbruk i forhandlingene frihandelsavtalen mellom Storbritannia, og vil gi bort fremtidig norsk verdiskapning og arbeidsplasser i landbruket. Dersom regjeringen skulle gitt Storbritannia innrømmelser på landbruk i forhandlingene ville det gått direkte utover norske arbeidsplasser og utgjøre varig tapte markedsandeler. Det rammer ikke bare primærnæringen selv, men setter også tusenvis av arbeidsplasser i næringsmiddelindustrien i fare. Norsk matproduksjon er også svært viktig for beredskap, og selvforsyningsgraden må økes, ikke svekkes. Videre er landbruket en fundamental distriktsnæring og sikrer verdiskapning og levende bygder over hele landet. Det er avgjørende at vi ikke gir bort deler av norsk landbruk. Målet med en frihandelsavtale mellom Norge og Storbritannia er å opprettholde handelen slik den var før Storbritannia meldte seg ut av EU. Derfor er økte importkvoter på landbruksvarer som ost eller kjøtt for Storbritannia ikke nødvendig. Regjeringen må forsvare norsk selvforsyning og norske arbeidsplasser, og beskytte det norske landbruket i forhandlingene med Storbritannia.

Iselin Nybø (V)

Svar

Iselin Nybø: Forhandlingene om en omfattende frihandelsavtale med Storbritannia er nå i en intens og krevende fase. Vi må erkjenne at Storbritannia, slik som alle land vi har forhandlet med, ønsker å oppnå bedre vilkår for sin eksport gjennom en frihandelsavtale. Jeg kan ikke gå i detalj om våre forhandlingsposisjoner, men jeg vil understreke at regjeringen ivaretar landbrukets behov for beskyttelse i alle frihandelsavtaleforhandlinger, inkludert med Storbritannia.

Storbritannia er enkeltmarkedet vi handler mest med etter EU. Målt i verdi, har en fjerdedel av norsk eksport til EU gått til Storbritannia. De siste månedene har Storbritannia inngått en rekke frihandelsavtaler med andre land. For næringslivet haster det dermed å få på plass en god frihandelsavtale, for å sikre forutsigbarhet, videreføring av eksisterende verdikjeder og for å opprettholde og forbedre våre markedsandeler i et svært viktig marked. Målet med forhandlingene er å oppnå en best mulig helhetlig avtale for Norge.