Skriftlig spørsmål fra Åshild Bruun-Gundersen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1832 (2020-2021)
Innlevert: 06.04.2021
Sendt: 06.04.2021
Besvart: 14.04.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Åshild Bruun-Gundersen (FrP)

Spørsmål

Åshild Bruun-Gundersen (FrP): Hvilke private klinikker får nå lov å tilby NIPT i Norge?

Begrunnelse

I henhold til budsjettenigheten mellom Fremskrittspartiet og regjeringspartiene skulle NIPT bli tillatt å tilby i Norge fra 1.april.
I interpellasjonsdebatten i Stortinget 4.februar 2021 presiserte jeg at Helseministeren må sikre at Helsedirektoratet går i dialog med de private aktørene i forkant av 1.april, sånn at det blir mer en rask formalitet å få godkjent søknadene deres etter 1. april. Helseministeren bekreftet at:

«Godkjenningen skal være på plass til 1. april. Det betyr at en veldig raskt etter det vil kunne få svar på søknaden, og søknaden er allerede under behandling.»

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helse- og omsorgsdepartementet har ved vedtak 18. mars i år endret vilkårene for å bruke Non-invasive prenatal testing (NIPT) for påvisning av trisomi 13, 18, og 21, jf. bioteknologiloven § 4-2. Metoden kan etter dette tilbys alle gravide.

Virksomheter som ønsker å tilby NIPT må i tillegg ha godkjenning etter bioteknologiloven § 7-1. Slik godkjenning gis av Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet godkjenningsordning for private virksomheter som ønsker å tilby NIPT. For å sikre et faglig forsvarlig tilbud stilles blant annet krav om ultralydkompetanse og at virksomheten har tilknyttet medisinsk-genetisk kompetanse. Virksomhetene vil i første omgang få en tidsbegrenset godkjenning. Permanente godkjenninger vil gis etter en evaluering av godkjenningsordningen, blant annet ved gjennomgang av virksomhetenes innrapporteringer etter bioteknologiloven.