Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til finansministeren

Dokument nr. 15:2323 (2020-2021)
Innlevert: 28.05.2021
Sendt: 31.05.2021
Besvart: 08.06.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

Per Espen Stoknes (MDG)

Spørsmål

Per Espen Stoknes (MDG): Basisforløpet i perspektivmeldingen legger til grunn en oljepris på 50 dollar per fat i 2050. IEAs rapport "Net Zero by 2050" legger til grunn 24 dollar per fat per fat i 2050.
Hvilket klimamål legger regjeringen til grunn for forventet oljepris fram mot 2050 i basisforløpet i perspektivmeldingen, og mener statsråden det er grunn til å revurdere forventet oljepris i 2050 basert på IEAs nye rapport?

Begrunnelse

I Klassekampen 21. mai, i en artikkel om IEA-rapporten "Net Zero by 2050" som anslår en oljepris på 24 dollar i 2050, er finansministeren sitert på følgende:

«Dette er ikke IEAs prognose for oljeprisen, men en illustrasjon av en mulig utvikling dersom verden samlet sett skal lykkes med å begrense global oppvarming til 1,5 grader. IEA har også et Sustainable Development Scenario hvor global oppvarming begrenses til 1,65 grader. I dette scenarioet er oljeprisen i 2050 anslått til 55 USD per fat."

På side 87 i perspektivmeldingen står følgende:

"Prisanslagene for olje og gass i basisforløpet i denne meldingen antas å være forenlig med at verden når klimamålene i Parisavtalen."

Ut fra dette framstår det uklart for spørsmålsstilleren hvilket klimamål regjeringen har lagt til grunn for forventet oljepris.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner:

Svaret i pdf-format [Svaret finnes kun som pdf-fil]