Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:2661 (2020-2021)
Innlevert: 30.06.2021
Sendt: 30.06.2021
Rette vedkommende: Kultur- og likestillingsministeren
Besvart: 07.07.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

Himanshu Gulati (FrP)

Spørsmål

Himanshu Gulati (FrP): Hva er statsrådens råd til vedkommende som har vunnet en gevinst gjennom lovlig pokerspill i utlandet som er skattepliktig i Norge, men som har fått sine norske bankkontoer stengt ned og kundeforhold til banken avsluttet som følge av lovlig pengespill i utlandet, for å ta med seg gevinsten hjem (vil f.eks. statsråden anbefale vedkommende å ta med kontanter i en koffert, veksle de inn i gullblokker, bruke krypto, eller noe annet), og vil statsråden sørge for at denne borgeren kan få gjøre opp skatteandelen av gevinsten på samme vis?

Begrunnelse

På Skatteetatens nettsider kan man bl.a. lese at gevinster fra poker over 10 000 kroner skal beskattes. Det er imidlertid ikke mulig for norske borgere å få overført gevinst fra pokerspill hos utenlandske spillselskaper til sine kontoer i Norge.
Jeg har sett brevet som en norsk borger nylig har mottatt fra sin bank, hvor banken avslutter grunnet forsøk på å hente hjem gevinst fra lovlig pokerspill hos utenlandsk spillselskap.
Det er lovlig for nordmenn å spille hos utenlandske spillselskap, men norske banker har ikke lov å formidle betalinger til/fra slike selskap.
Kulturministeren skrev følgende til Silje Hjemdal etter et skriftlige spørsmål, datert 29.11.20:

"Betalingsformidlingsforbudet, som håndheves av Lotteritilsynet, innebærer bare et påbud om stans av konkrete transaksjoner."

Justisministeren skrev følgende til meg etter spørsmål datert 25. mai i år:

"Jeg er ikke kjent med lovbestemmelser som uttrykkelig pålegger norske banker å avslutte kundeforholdet alene av den grunn at kunden forsøker å benytte sitt betalingskort eller sin konto til å spille hos utenlandske spillselskaper."

Jeg viser også til svar fra kulturministeren på mitt spørsmål datert 3. juni, om hvorvidt lotteritilsynet har lagt press på banker for å avslutte kundeforhold:

"Det er riktig, som representanten viser til, at det ikke er forbudt å delta i pengespill som ikke har tillatelse i Norge"

og

"jeg kan bekrefte at Lotteritilsynet er godt kjent med hva tilsynet har hjemmel til – og hva de ikke har hjemmel til."

Konsekvensene for de som den siste tiden har fått avsluttet sine kundeforhold hos sin bank, er enorme. Som DNB skrev til kunden jeg har nevnt ovenfor:

"Dette betyr at du ikke vil ha tilgang til å benytte bankkortet ditt, benytte SMS-tjenester, kontofon og telegiro, nettbank samt Bank ID."

"Oppsigelsen innebærer at dine konti i DNB vil bli sperret for nye inn- og utbetalinger fra 05.06.2021. Vi ber om at dine konti er avsluttet innen denne dato."

"Vi gjør også oppmerksom på av nødvendige utskrifter må hentes ut i nettbanken før utløp av frist nevnt ovenfor."

Samtidig er blant annet Bank ID noe som norske borgere er avhengig av også for å benytte seg av andre grunnleggende tjenester i samfunnet. De som får kundeforholdet hos sin bank avsluttet får det eksempelvis vanskeligere med å logge seg inn hos Helse Norge for å registrere seg for vaksine.
Jeg har også sett nylige eksempler på flere tilfeller enn det ovenfornevnte på at banker har avsluttet kundeforhold grunnet pengespill hos utenlandske spillselskap, til tross for konsekvensene dette har for den enkelte og til tross for det som flere statsråder har slåt fast i skriftlige svar til Stortinget.

Abid Raja (V)

Svar

Abid Raja: Jeg tror representanten er godt kjent med at vi har en enerettsmodell for pengespill i Norge, og at det etter norsk lov er forbudt å tilby pengespill uten særskilt tillatelse til dette. Slik tillatelse er det i utgangspunktet bare Norsk Tipping og Norsk Rikstoto som har. I forlengelse av at det er forbudt å tilby pengespill uten tillatelse, er det også forbudt å formidle betaling til og fra pengespill som ikke har tillatelse i Norge. Da vil det naturligvis også kunne oppstå problemer for nordmenn som velger å benytte seg av utenlandske pengespill, som for eksempel pokerspill på nett, med å få tilgang til gevinster fra slike spill.

Jeg vil derfor råde alle nordmenn til ikke å benytte seg av slike spilltilbud, men i stedet velge spillene til de norske lovlige aktørene. Disse aktørene tilbyr også attraktive spill, men har den fordelen at de er underlagt ordentlige ansvarlighetstiltak som motvirker og forebygger utviklingen av spilleproblemer.