Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:2845 (2020-2021)
Innlevert: 20.08.2021
Sendt: 23.08.2021
Besvart: 30.08.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Liv Signe Navarsete (Sp)

Spørsmål

Liv Signe Navarsete (Sp): Kan statsråden gjere greie for kor mange tenestemenn- og kvinner som er står på beredskap i politireserven?

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Politireserven ble sist brukt i forbindelse med OL på Lillehammer i 1994, og hadde altså ikke blitt benyttet på om lag 25 år. Politiet er dessuten blitt styrket med over 3 500 årsverk siden 2013, og i tillegg kan politiet be om bistand både fra Sivilforsvaret og Forsvaret f.eks. til vaktoppdrag. Politireserven ble derfor avviklet fra og med 2020, jf. s. 118 i Prop. 1 S (2019-2020) fra Justis- og beredskapsdepartementet. Stortinget hadde ingen merknader til forslaget ved behandling av statsbudsjettet for 2020, jf. Innst. 6 S (2019–2020).