Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:2980 (2020-2021)
Innlevert: 17.09.2021
Sendt: 20.09.2021
Besvart: 24.09.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Tellef Inge Mørland (A)

Spørsmål

Tellef Inge Mørland (A): Vil helseministeren åpne for at fullvaksinerte personer som ikke har utviklet antistoffer mot koronaviruset kan få en ekstra dose med Moderna, fremfor at disse vaksinene kastes, og hva er eventuelt den faglige begrunnelsen for å ikke tillate dette?

Begrunnelse

VG melder 15.september at tusenvis av Moderna-vaksinedoser kan bli kastet i løpet av kort tid, på grunn av kort lagringstid og mangel på personer å sette disse dosene på.
Samtidig opplever enkelte fullvaksinerte at de ikke har utviklet antistoffer mot koronaviruset. Dette gjelder for eksempel immunsupprimerte pasienter i risikogruppen, som opplever å bli avvist når de ber om å få prøve Moderna, for å om mulig utvikle antistoffer.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Folkehelseinstituttet (FHI) gir vaksinefaglige anbefalinger i koronavaksinasjonsprogrammet. Per i dag er det bare de med alvorlig svekket immunforsvar som anbefales en tredje dose siden dette er den eneste gruppen FHI så langt har tilstrekkelig kunnskap om at trenger dette for å sikres en bedre vaksinerespons. Gruppen med alvorlig svekket immunforsvar er anslått å være 200 000 personer nasjonalt.

I FHIs informasjon om gjennomføring av tredje dose til de med alvorlig svekket immunforsvar, har de også listet opp pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i de øvrige gruppene. Selv om alder alene ikke foreløpig anses som indikasjon for en tredje dose, kan det finnes skrøpelige eldre som bør vurderes. Dette er i tilfelle en vurdering som må gjøres av behandlende lege i den enkelte situasjon.

Når det gjelder påfyllingsdoser til fullvaksinerte i øvrige grupper, inkludert sykehjemsbeboere og de aller eldste, er dette noe FHI følger med på fortløpende. Per nå foreligger det ikke kunnskap som tilsier at det er indikasjon for dette i Norge, og det er derfor ikke en del av FHIs anbefalinger. Manglende antistoffer er for øvrig ikke det samme som manglende beskyttelse.

Det er godt mulig at det snarlig vil komme anbefaling om ytterligere doser, men det er vanskelig å anslå når. Det er foreløpig ikke nok kunnskap om eventuelle sikkerhetsaspekter ved å gi en tredje dose til større grupper. Per i dag har legemiddelmyndighetene godkjent to doser av covid-19-vaksinene Comirnaty (BioNTech-Pfizer) og Spikevax (Moderna).