Skriftlig spørsmål fra Per Martin Sandtrøen (Sp) til utviklingsministeren

Dokument nr. 15:441 (2022-2023)
Innlevert: 18.11.2022
Sendt: 18.11.2022
Besvart: 23.11.2022 av utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

Per Martin Sandtrøen (Sp)

Spørsmål

Per Martin Sandtrøen (Sp): Kan statsråden legge frem en rangert oversikt over hvor mye hvert land har gitt til FN per innbygger, og en tilsvarende oversikt over hvilke land som har gitt mest i samlet bistand per innbygger for hvert år fra og med 2014 til og med 2021?

Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Sp)

Svar

Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim: Utenriksdepartementet viser til vedlagte oversikter utarbeidet av Norad:

- Oversikt over hvor mye hvert land har gitt til FN per innbygger.
- Oversikt med rangering av land over samlet bistand per innbygger hvert år fra 2014 til 2021.

Tallene er basert på den offisielle bistandsstatistikken (ODA) utarbeidet av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) sin utviklingskomité (DAC). Sammenligningen er avgrenset til medlemsland i OECD. I tillegg kan det være bistand fra andre land som ikke rapporterer til OECD/DAC. Dette kan ikke verifiseres og vil dermed ikke fremkomme i oversiktene som er vedlagt her.

Vedlegg i pdf-format