Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (101 - 120 av 261)

 • Spørretimespørsmål fra Fredric Holen Bjørdal (A) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.01.2020

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Over éin million nordmenn er registrerte som pendlarar, og for mange er lang reiseveg eit nødvendig vonde for å kunne bu i distrikta. Under denne regjeringa har folk med langt å reise til jobb fått ein stadig dyrare og meir krevjande kvardag, anten dei må reise med bil, ferje, tog eller fly. Vil statsråden halde fram med å føre ein politikk som gjer det dyrare for folk i distrikta å kome seg til og frå jobb?
 • Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.01.2020

  Besvart: 29.01.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvorvidt hele flyttingen av Hærens Bell-helikopter var feilslått, med henvisning til at regjeringa i gjeldende langtidsplan fastslo at en eventuell flytting av Hærens helikopter på Bardufoss bare ville komme på tale når kystvakthelikoptrene og redningshelikoptrene var på plass på Bardufoss
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.01.2020

  Besvart: 29.01.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om frykt for at tilstedeværelse av amerikanske militære fly på Jan Mayen øker spenningen, og hvorvidt regjeringen har gitt opp å klare å forsyne en norsk base i Norge, og om ikke det i så fall er en fallitterklæring for regjeringen og for det norske Forsvaret
 • Muntlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og familieministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.01.2020

  Besvart: 29.01.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Om statsråden mener det er greit at barn settes ut på anbud, altså enkeltkjøp av institusjonsplass med detaljerte beskrivelser, for å bli bydd på av kommersielle selskaper
 • Muntlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.01.2020

  Besvart: 29.01.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om ministeren meiner at Luftforsvaret har den beste operative kompetansen til å vurdera kvar innfasinga av dei nye P8-flya skal skje
 • Muntlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.01.2020

  Besvart: 29.01.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om forsvarsministeren kan informere Stortinget om hvordan Norge vil møte forespørsel fra franske og maliske myndigheter om å bidra til en flernasjonal styrke i Mali
 • Muntlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.01.2020

  Besvart: 29.01.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om hva helseministeren vil gjøre for landets syke eldre pasienter, og om han vil dra i nødbremsen når det gjelder tidlig utskriving og nedbygging av sykehussenger
 • Spørretimespørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.01.2020

  Besvart: 05.02.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Om hva statsråden vil gjøre for å sikre lav arbeidsledighet og høy andel sysselsatte i hele landet
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.01.2020

  Besvart: 29.01.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande

  Om statsråden vil sette en stopper for kontroversiell kartlegging av skole- og barnehagebarn, med henvisning til at eksperter på barns psykiske helse kaller smile- og sutrefjeskartlegging for strukturell mobbing
 • Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.01.2020

  Besvart på vegne av: Helseministeren

  Besvart: 29.01.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om hvor langt effektiv ressursbruk kan gå, som statsråden trekker fram i Sykehustalen 2020, før det går ut over tjenestene i helsevesenet, med henvisning til ambulansesituasjonen og nedbygging av døgnplasser i psykiatrien
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.01.2020

  Besvart: 29.01.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Om regjeringen vil ta initiativ til å sikre fullt statlig eierskap av den samfunnskritiske infrastrukturen som Telenor nå skiller ut i et eget selskap
 • Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.01.2020

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Besvart: 29.01.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Om hvordan statsråden vil bidra til å utjevne konkurranseforskjellene som har oppstått mellom gipsplateprodusenter i og utenfor EUs kvotesystem, i og utenfor Norge
 • Spørretimespørsmål fra Sverre Myrli (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.01.2020

  Besvart: 29.01.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Om statsråden synes det kan forsvares at universitets- og høgskolesektoren styres med total mangel på forutsigbarhet, med bakgrunn i nyheten om at rektor ved OsloMet foreslår å avvikle studievirksomhet på Kjeller i Lillestrøm, og hvorvidt han vil foreta seg noe i sakens anledning
 • Spørretimespørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.01.2020

  Besvart: 29.01.2020 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Om hvorfor regjeringen selger vår felles skog som vi eier sammen gjennom Statskog, til kjøpere som bor andre steder enn der skogen ligger, slik at jakt- og fiskerettigheter privatiseres og folk flest stenges ute
 • Muntlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 15.01.2020

  Besvart: 15.01.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren vil lytte til de mange stemmene i befolkningen, fra både syke, pårørende og fagpersoner, og si seg enig i at vi må stoppe den videre nedbyggingen av døgntilbudet i psykiatrien
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 15.01.2020

  Besvart: 15.01.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om regjeringen vil starte dette 20-tallet med å bygge landet videre og sikre at folk flest ikke får økte strømregninger, eller starte med å bygge NorthConnect
 • Muntlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 15.01.2020

  Besvart: 15.01.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren vil vurdere å sette tildeling av nye letelisenser på pause i tiden framover hvis FNs klimapanel konkluderer med at klimaet er langt mer følsomt og karbonbudsjettene tilsvarende mindre enn vi har trodd
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 15.01.2020

  Besvart: 15.01.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om hvorvidt statsministeren mener det er et problem at fond plassert i skatteparadis eier en stadig større del av norsk barnevern
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 15.01.2020

  Besvart: 15.01.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om hva statsministeren vil gjøre for å få ned billettprisene på ferjer og hurtigbåter, og sikre et godt tilbud langs kysten vår
 • Muntlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 15.01.2020

  Besvart: 15.01.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om ein kraftig auke i ferjeprisane, og kvifor statsministeren vel å føra ein politikk som gjer det dyrare for folk i distrikta å koma seg til og frå jobben