Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (101 - 120 av 466)

 • Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.04.2018

  Besvart på vegne av: Forsvarsministeren

  Besvart: 25.04.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om dei maritime overvakingsflya skal operere frå Evenes under høgintensitetsoperasjonar, eller ikkje
 • Spørretimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.04.2018

  Besvart: 25.04.2018 av finansminister Siv Jensen

  Om regjeringa vil fryse elavgifta for å hindre ytterligere økninger i strømprisen i Norge
 • Spørretimespørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.04.2018

  Besvart: 25.04.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om hvorvidt det er klokt at hele påtaleseksjonen på Notodden sentraliseres til Skien, med henvisning til at ledelsen i påtalemyndigheten i Sør-Øst politidistrikt har argumentert med at det kun behandles 31 saker på Notodden i året, mens realiteten er 81 saker
 • Spørretimespørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kulturministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.04.2018

  Besvart: 25.04.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Om statsråden vil støtte et nasjonalt løft for bibliotekene, med en ny strategi, opptrappingsplan for midler øremerka til bibliotek, digitalt medieinnkjøpsbudsjett og egen skolebiblioteklov
 • Spørretimespørsmål fra Nils T. Bjørke (Sp) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.04.2018

  Besvart: 25.04.2018 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

  Om statsråden vil sørge for å redusere avgiftene for å styrke norsk matproduksjon
 • Muntlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 18.04.2018

  Besvart: 18.04.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om hvorfor statsministeren vil sette 700 norske sjøfolk på land og legge til rette for at disse erstattes med utenlandske arbeidstakere, med bakgrunn i at regjeringen vil gjøre endringer slik at Color Line kan flagge om de to Kiel-fergene
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 18.04.2018

  Besvart: 18.04.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om regjeringen har vært klar over at militser trent av norske soldater driver krig for regimeskifte i Syria, og hva regjeringen har gjort for å undersøke og forsikre seg om at treningsoppdraget utføres i tråd med mandatet som har blitt oppgitt overfor Stortinget og det norske folk
 • Muntlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 18.04.2018

  Besvart: 18.04.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren kunne tenke seg å utforske politikken i byen hvor hun selv bor, og lære om hvordan det faktisk går an å gjøre de utslippskuttene man lover, med bakgrunn i at Oslo har satt seg høye mål og samtidig vist at målrettet arbeid og tiltak som faktisk fungerer, gir resultater
 • Muntlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 18.04.2018

  Besvart: 18.04.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om kva som er regjeringa sin visjon for kampen mot sorteringssamfunnet, og om ein vurderer ei reversering av PGD, altså at ein gjer det tillate å sjukdomsteste befrukta egg for å kunne luke ut spirande liv med visse typar eigenskapa
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 18.04.2018

  Besvart: 18.04.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om hvorvidt statsministeren har undersøkt om barn av uføre har mistet muligheten til å delta på fritidsaktiviteter på grunn av de kuttene regjeringen har gjennomført, som har gjort fattige familier fattigere
 • Muntlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 18.04.2018

  Besvart: 18.04.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren i år vil sørgja for at me får eit jordbruksoppgjer som oppfyller Stortinget sitt mål om å redusera inntektsforskjellane mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 18.04.2018

  Besvart: 18.04.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren er enig i at finansieringen av fellesskapets sykehus nå er skåret til beinet, og at det begynner å svekke kvaliteten og tilbudet for god pasientbehandling
 • Spørretimespørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.04.2018

  Besvart: 25.04.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om hvilken infrastruktur det er som forsinker åpningen av et fagskoletilbud ved Norges brannskole i Tjeldsund i Nordland, som skulle bidra til å bedre kompetanse i alle landets brannvesen
 • Spørretimespørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.04.2018

  Rette vedkommende: Forsvarsministeren

  Besvart på vegne av: Forsvarsministeren

  Besvart: 25.04.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hvor mye forsvarsbudsjettet må ligge på hvert år fra og med 2019 for at forsvarsbevilgningene skal utgjøre 2 prosent av BNP
 • Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.04.2018

  Besvart: 25.04.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om hvorvidt det er riktig at regjeringen ikke ser behov for verken å vite selv eller å orientere storting og kommuner om hvem og hvor mange som søker og mottar kontantstøtte
 • Spørretimespørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til kulturministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.04.2018

  Besvart: 25.04.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Om statsråden vil bidra til at Det Norske Blåseensembles kan realisere sine mål om å øke antall konserter
 • Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.04.2018

  Besvart: 25.04.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om hvilke tiltak regjeringen vil sette i verk slik at utdanningsinstitusjonene prioriterer utdanning av kryptologer, med henvisning til at det lenge har vært et problem for både næringslivet og offentlig forvaltning å skaffe IKT-sikkerhetspersonell generelt og kryptologer spesielt
 • Spørretimespørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.04.2018

  Besvart: 25.04.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om hvilke konkrete tiltak regjeringen har iverksatt og planlagt for å bygge opp kompetanse innen kryptologi, med bakgrunn i sikkerhetsmyndighetenes bekymring over mangelen på IT-kompetanse til å beskytte nasjonal sikkerhetsgradert informasjon som skal være underlagt nasjonal kontroll.
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til barne- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.04.2018

  Besvart: 25.04.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om kva statsråden vil gjere for å sikre alle barn forsvarlege akuttplasseringar, med bakgrunn i kritikk av barnevernet
 • Spørretimespørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.04.2018

  Besvart: 25.04.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om at regjeringen virker bestemt på å gjennomføre endringen som etter all sannsynlighet vil føre til at 700 norske sjøfolk i Color Line settes på land, og hvorfor man vil gjennomføre en forskningsanalyse om dette spørsmålet etter noen år når det er for seint å stoppe det, i stedet for en utredning på forhånd