Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (101 - 120 av 161)

 • Spørretimespørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.11.2020

  Besvart: 11.11.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Om hvorfor regjeringen har valgt å ikke følge opp forslaget fra en ekspertgruppe om en justert kompensasjonsordning, som inkluderte lønnsutgifter for å styrke insentivene til å holde folk i jobb mens smitteverntiltakene var omfattende
 • Spørretimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.11.2020

  Besvart: 11.11.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om at Helse Sør-Øst planlegger sentralisering og nedleggelser av sykehus i Hedmark og Oppland, og hvorvidt statsråden vil vurdere endringer i lys av koronapandemien, med konsekvensene av å samle mange mennesker og fordelene ved å ha sykehusberedskap og fødeavdelinger spredt over flere enheter
 • Spørretimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeri- og sjømatministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.11.2020

  Besvart: 11.11.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Om hvorfor ikke myndighetene reagerer på forlatt snurrevadtau, med bakgrunn i at det er store områder som er båndlagt av snurrevadtau lagret på havbunnen, som ødelegger for andre fiskeres bruk og sokning og bidrar til ukontrollert fiske
 • Muntlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 04.11.2020

  Besvart: 04.11.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Det er ingen tvil om at statsråden har ansvar for ytringsfriheten. I Norge er det lov å tegne og publisere akkurat hva man vil. Den siste tids hendelser i Europa har vist hvordan ytringsfriheten stadig er under press fra ekstreme ideologier. Vi har også sett hvordan ulike politikere, redaksjoner og journalister har reagert på grusomhetene som skjer, og hvor viktig det er å være kompromissløs i forsvaret av våre verdier og vår frihet. Kunnskapsministeren har uttrykt støtte til norske lærere som nå står i dette. Imidlertid synes jeg kanskje kulturministeren, som har et særskilt ansvar for ytringsfriheten gjennom kultur, likestilling og mediepolitikk, har vært litt stille. Kan statsråden klargjøre om han uforbeholdent vil støtte forlag, tegnere, redaktører og andre som karikerer f.eks. islam og profeten Mohammed?
 • Spørretimespørsmål fra Ruth Grung (A) til utviklingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.11.2020

  Besvart: 18.11.2020 av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein

  Om hvorvidt forskningsfartøyet «Dr. Fridtjof Nansen» kan brukes til forskningsoppdrag i norsk farvann, med henvisning til at alle tokt er avlyst pga. koronapandemien, og når og hvordan statsråden vil finne en praktisk og økonomisk realistisk løsning
 • Muntlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 04.11.2020

  Besvart: 04.11.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Om det er på tide med eit nytt initiativ frå statsråden om at fylkesmennene skal vektleggja lokaldemokratiet sterkare, med bakgrunn i at lokalpolitikarar i heile landet, frå alle parti, fortel dei at dei framleis opplever at fylkesmannen er for streng
 • Muntlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til landbruks- og matministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 04.11.2020

  Besvart: 04.11.2020 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Om hvorfor det er så viktig for landbruksministeren og høyreregjeringen å privatisere våre felles norske naturressurser, med henvisning til at skog tas over av utenlandske oppkjøpere eller aksjeselskap
 • Muntlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 04.11.2020

  Besvart: 04.11.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Om at bedrifter og arbeidsplasser i kultursektoren generelt og innen scene spesielt er svært hardt rammet av koronakrisens konsekvenser, og hvorfor det har tatt så lang tid å få utbetalt kompensasjon
 • Muntlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 04.11.2020

  Besvart: 04.11.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Om at kostnadsrammen viser at det kan komme til å koste opptil 36 mrd. kr å bygge et nytt regjeringskvartal, og hvorfor det er så viktig for Høyre og regjeringen å bygge den løsningen som kan gi oss en kostnad for regjeringskvartalet som kan bli helt uholdbar høy
 • Muntlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 04.11.2020

  Besvart: 04.11.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Om statsråden vil ta initiativ til at regjeringen stopper pengeutbetaling til menigheter med tvilsomme koblinger, aktiviteter og utenlandsfinansiering som kan være skadelige for likestillingen og andre grunnleggende verdier i Norge
 • Muntlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 04.11.2020

  Besvart: 04.11.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Om hvorfor statsråden fortsatt prioriterer kutt i formuesskatten til Norges finanselite, når vi samtidig ser tydelig at kommunene må kutte i velferdstilbud og støtte til frivilligheten
 • Spørretimespørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.11.2020

  Besvart: 11.11.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Om statsråden kan garantere at de hardest rammede bedriftene fanges opp når det nå innføres en bransjeavgrenset ordning, og at byrdefordelingen blir rettferdig
 • Spørretimespørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.11.2020

  Besvart: 11.11.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Om hvorfor regjeringen kutter i pengene til fergefylkene, med bakgrunn i at forslaget til budsjett fra regjeringen satte igang fergeopprør langs kysten igjen, mot skyhøye priser for folk og næringsliv
 • Spørretimespørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.11.2020

  Besvart: 11.11.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om hvordan statsråden vil sørge for at samfunnet ivaretar sårbare grupper bedre enn det vi fikk til ved sist nedstenging, med henvisning til Stortingets vedtak om å utarbeide retningslinjer, og at koronasmitten har økt vesentlig i etterkant av vedtaket
 • Spørretimespørsmål fra Eigil Knutsen (A) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.10.2020

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Hvordan påvirker den nåværende smittesituasjonen i Norge og hos våre handelspartnere anslagene i statsbudsjettet 2021, og mener statsråden de økonomiske tiltakene er tilstrekkelig for å få folk i jobb og holde forskjellene nede?
 • Spørretimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.10.2020

  Besvart: 04.11.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om hvorvidt det er svakheter ved modellene for vurdering i utbyggingssaker, der bl.a. hensyn til dyrka mark, naturmangfold, friluftsverdier og klimahensyn blir lite ivaretatt, og om statsråden vil ta noen initiativ for å evaluere disse og eventuelt endre dem
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.10.2020

  Besvart: 04.11.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Om hvordan regjeringen vil bidra til omstillingsprosessen i Norske Skog, som kan gi økt norsk verdiskaping
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.10.2020

  Besvart: 04.11.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om hvorfor ikke regjeringen har sikret forutsigbarhet for Lukas Hospice i prosjektperioden, med bakgrunn i at Lukas Stiftelsen i 2019 fikk i oppdrag å etablere, utprøve og evaluere et frittstående hospice ved Betania Malvik, som et femårig prosjekt
 • Spørretimespørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.10.2020

  Besvart: 04.11.2020 av olje- og energiminister Tina Bru

  Om hvordan regjeringen ser for seg at Norge kan få tatt del i Important Projects of Common European Interest (IPCEI), med henvisning til at Norge kan nominere sine hydrogenprosjekter hvis vi velger å delta, for å kunne støtte etablering av ny grønn industri i Norge
 • Spørretimespørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.10.2020

  Besvart: 04.11.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Om hva statsråden mener skal til for å kunne redde reiselivsnæringen, med bakgrunn i at ny krisepakke for reiselivet ikke vil kunne bidra til å faktisk berge bedrifter og arbeidsplasser dersom man ikke også har langsiktige tiltak på plass