Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Rettsvesen - Domstoler (1 - 3 av 3)

 • Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.02.2019

  Besvart: 20.02.2019 av justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om hvilke føringer regjeringen har gitt for fremtidig lokalisering av tingrettene i Østfold
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 31.01.2019

  Fremsatt av: Sigrid Simensen Ilsøy (Sp)

  Rette vedkommende: Justis- og innvandringsministeren

  Besvart: 06.02.2019 av justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om statsråden vil sikre at retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon ikke settes til side, med bakgrunn i erfaringer fra Hallingdal, fra ledelsen for domstolene angående fremtidig organisering og lokalisering av regnskaps- og lønnsfunksjoner
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 16.01.2019

  Besvart: 16.01.2019 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om at mennesker som har opplevd grove forbrytelser må stå i kø for å få anmeldt saken, i kø for å få den etterforsket, i kø for å få den påtalt og i kø for å få en fellende dom, og hvorfor justisministeren synes at det er akseptabelt at folks rettssikkerhet blir behandlet på denne måten