Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Rettsvesen - Politi og påtalemyndighet (1 - 18 av 18)

 • Spørsmål ved møtets slutt fra Lars Haltbrekken (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Spørsmål ved møtets slutt

  Datert: 17.06.2019

  Besvart: 17.06.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Om Abbasi-saken og hva som er myndighetenes praksis når det gjelder å returnere mindreårige til Afghanistan hvis den ansvarlige omsorgspersonen som er med under reisen, må returneres til Norge
 • Muntlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til samfunnssikkerhetsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 22.05.2019

  Besvart: 22.05.2019 av samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde

  Om at vi ser en økende tendens til at det lokale brannvesenet kommer først til situasjoner der politiet skulle ha vært, og der politiet har ansvaret, og hvem det er som har ansvaret hvis brannvesenet ikke griper inn i en livstruende situasjon, eller hvis brannvesenet griper inn, og det går galt
 • Spørretimespørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.05.2019

  Besvart: 29.05.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Om hvordan statsråden mener SSBs statistikk over årsverk i politi- og lensmannsetaten samsvarer med nærpolitireformens mål om likeverdige polititjenester uansett hvor man bor
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.04.2019

  Besvart: 15.05.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Om statsråden er enig i at det er viktig å vite hvor mye av økningen i vold i nære relasjoner som henger sammen med æreskultur og sosial kontroll, og om han vil gå inn for at det innføres en egen koding og registrering av slike saker i straffesakssystemet
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.04.2019

  Besvart: 10.04.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Om statsråden stiller seg bak den manglende prioriteringen av organisert kriminalitet og kriminelle gjenger i disponeringsskrivet fra Politidirektoratet til politi- og lensmannsetaten
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.03.2019

  Besvart: 03.04.2019 av justis- og innvandringsminister Jon Georg Dale

  Om den norske statsborgeren og trebarnsfaren som uten anklage, siktelse eller dom har vært fengslet i 10 år i Pakistan, og hvorvidt statsråden vil ta opp med politiet deres praksis og ta initiativ til et samarbeid med UD om en ny innsats for at trebarnsfaren skal løslates
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.03.2019

  Besvart: 13.03.2019 av justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om når regjeringen planlegger å utarbeide et lovforslag om nasjonale regler for lagring av IP-adresser m.m. hos teleoperatørene
 • Spørretimespørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.03.2019

  Rette vedkommende: Justis- og innvandringsministeren

  Besvart: 13.03.2019 av justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om hvordan statsråden stiller seg til å nekte aktører som ikke følger forskrift om krav til finansforetakenes utlånpraksis for forbrukslån, å bruke namsmannen til inndriving av gjeld
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 16.01.2019

  Besvart: 16.01.2019 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om at mennesker som har opplevd grove forbrytelser må stå i kø for å få anmeldt saken, i kø for å få den etterforsket, i kø for å få den påtalt og i kø for å få en fellende dom, og hvorfor justisministeren synes at det er akseptabelt at folks rettssikkerhet blir behandlet på denne måten
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.01.2019

  Besvart på vegne av: Finansministeren

  Besvart: 16.01.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvilke initiativer regjeringen kan og vil ta nasjonalt og internasjonalt for å regulere bruk av kryptovaluta og hindre at den brukes til å skjule kriminalitet
 • Spørretimespørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.11.2018

  Fremsatt av: Maria Aasen-Svensrud (A)

  Besvart: 28.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om hvordan statsråden skal sikre at Justis- og beredskapsdepartementets satsinger blir ivaretatt gjennom et bredt faglig sammensatt kunnskapsmiljø i en fremtidig organisering av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.11.2018

  Besvart: 28.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om hvilke tiltak statsråden vil sette inn for å øke inndragningen av midler fra kriminelle miljøer, og når og hvordan han vil legge fram oppfølging av forslagene i utredningene om tiltak for bedre samarbeid mellom berørte etater
 • Spørretimespørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.11.2018

  Besvart: 28.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om hvorvidt statsråden mener det ivaretar intensjonen i vedtaket om opprettholdelse av lensmannskontor i Hemnes kommune, at det kun er én politimann igjen mot tidligere fem, og kun åpent 8 timer i uka
 • Spørretimespørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.11.2018

  Besvart: 28.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om statsråden synes at det er greit at Øst politidistrikt nedprioriterer det Stortinget har øremerket stillinger til, med bakgrunn i at politimesteren har overført stillingene som er dedikert til å arbeide med dyrekriminalitet, til etterforskning av andre kriminalitetsområder
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om statsråden har oversikt over antall bilbranner i Oslo og i landet i 2017 og hittil i 2018, og om han har noen vurdering av hva som må gjøres for å oppklare dem
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.11.2018

  Besvart: 07.11.2018 av finansminister Siv Jensen

  Om statsråden meiner at tolletaten har tilstrekkelege ressursar, med bakgrunn i auka beslag av våpen og narkotika
 • Muntlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.10.2018

  Besvart: 10.10.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om korleis statsministaren kan forsvare å leggje fram eit statsbudsjett som igjen legg opp til at politidistrikta må kutte i sine driftsbudsjett for neste år
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.10.2018

  Besvart: 10.10.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om at en mann fra Oslo, som i 2009 ble kidnappet av etterretningstjenesten i Pakistan under en ferie der, har vært forsvunnet i ni år uten at pakistanske myndigheter har gitt noen informasjon eller reist rettssak, og hvordan Utenriksdepartementet jobber med saken og om politiet er koplet inn i arbeidet