Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Næringsliv (21 - 40 av 55)

 • Spørretimespørsmål fra Ruth Grung (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.03.2019

  Besvart: 03.04.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hvorfor regjeringen velger ikke å fremme en stortingsmelding basert på Kapitaltilgangsutvalget, de 50 høringsinnspillene og forslagene til tiltak om hvordan man kan få en mer effektiv kobling mellom innovative bedrifter og kapitaleiere
 • Muntlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 13.03.2019

  Besvart: 13.03.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om hvorvidt det å påtvinge lokaldemokratiet et statlig pålegg om å etablere et gigantisk deponi for farlig avfall i de gamle kalksteinsgruvene i Norcem, gir et moderne eller et gammeldags deponi
 • Muntlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 13.03.2019

  Besvart: 13.03.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om statsrådens nullvisjon for plast, og hvilke miljøvurderinger det skal gjøres i forbindelse med gruveprosjekter, med henvisning til at det er gitt tillatelse til gruvedrift ved Repparfjorden i Finnmark, der to millioner tonn tungmetallholdig gruveslam årlig vil bli dumpet i fjorden
 • Muntlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 13.03.2019

  Besvart: 13.03.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvorvidt samferdselsministeren som generalforsamling i NSB har godkjent navneendringen til Vy
 • Spørretimespørsmål fra Steinar Ness (Sp) til fiskeriministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.03.2019

  Fremsatt av: Liv Signe Navarsete (Sp)

  Besvart på vegne av: Fiskeriministeren

  Besvart: 13.03.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om korleis statsråden vil medverke til å sikre at Nekst AS, som har utvikla eit unikt miljøprosjekt for oppdrett av laks utan lus, får dei rammevilkåra som trengs for å realisere dette prosjektet
 • Spørretimespørsmål fra Espen Barth Eide (A) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.03.2019

  Besvart: 13.03.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om ikke statsråden er enig i at vi må utvikle politikken i tråd med den tiden vi lever i, for å ivareta vår viktigste næring, og om han vil fremme en melding om petroleumsnæringen til Stortinget
 • Spørretimespørsmål fra Hadia Tajik (A) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.03.2019

  Besvart: 13.03.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om kva tid regjeringa vil levere forslag til finansieringsmodellar for karbonfangst og -lagring, slik dei kommersielle aktørane ber om
 • Spørretimespørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.03.2019

  Besvart: 13.03.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om at karbonfangst og -lagring kunne bli en stor og viktig industri for Norge, og hvorvidt regjeringen vil innføre en klimarefusjonsordning
 • Spørretimespørsmål fra Ruth Grung (A) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.03.2019

  Besvart: 13.03.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om statsråden er enig i at det ville vært en fordel for Norge om nye arbeidsplasser knyttet til karbonfangst og -lagring ble etablert her i landet
 • Spørretimespørsmål fra Eigil Knutsen (A) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.03.2019

  Besvart: 13.03.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om hvilken strategi regjeringen har for å bruke vår verdensledende kompetanse og teknologi innen petroleum for å bygge norsk havvindindustri
 • Spørretimespørsmål fra Magne Rommetveit (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.03.2019

  Besvart: 13.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om statsråden vil lytta til industrimiljøet i Sunnhordland før framlegginga av revidert nasjonalbudsjett, som mellom anna seier: «Forutsigbart permitteringsregelverk, med videreføring av dagens ordning, er et av de viktigste rammevilkår industrien trenger for å beholde konkurranseevnen»
 • Muntlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til olje- og energiministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.03.2019

  Besvart: 06.03.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om hvorvidt regjeringen har grunner for å skyve ut i tid endringer i energiloven som gjør at staten, ved Statnett, skal eie og drifte alle eksisterende og framtidige utenlandskabler
 • Spørretimespørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.03.2019

  Rette vedkommende: Justis- og innvandringsministeren

  Besvart: 13.03.2019 av justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om hvordan statsråden stiller seg til å nekte aktører som ikke følger forskrift om krav til finansforetakenes utlånpraksis for forbrukslån, å bruke namsmannen til inndriving av gjeld
 • Spørretimespørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.02.2019

  Besvart: 13.02.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om statsråden vil sørge for at Porsgrunn kommune blir involvert slik lov og forskrift forutsetter, i forbindelse med vurderingen av Dalen gruver i Brevik som fremtidig deponi for uorganisk avfall
 • Muntlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.02.2019

  Besvart: 06.02.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om hvorfor det er så viktig for regjeringen å få bygd ut NorthConnect-kabelen når den fører til at strømprisene kommer til å øke enda mer
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 31.01.2019

  Besvart: 13.02.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om hvor mye regjeringa mener at EUs tollfrie kvoter for eksport av landbruksvarer skal reduseres når britene går ut av EU
 • Spørretimespørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 31.01.2019

  Besvart: 06.02.2019 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Om hvilke grep statsråden vil ta for at landbruket kan oppnå den balansen i markedet som er helt avgjørende for en lønnsom og bærekraftig matproduksjon
 • Spørretimespørsmål fra Arild Grande (A) til justis- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.01.2019

  Besvart: 06.02.2019 av justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om regjeringen har en intensjon om å følge opp Stortingets vedtak om å sørge for at informasjon om konkurskarantene blir offentlig tilgjengelig, og vurdere om det er annen informasjon om lovbrudd som er relevant for næringsvirksomheten, som bør gjøres offentlig tilgjengelig
 • Spørretimespørsmål fra Une Bastholm (MDG) til barne- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.01.2019

  Besvart: 16.01.2019 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om statsråden vil ta initiativ til en etikkinformasjonslov som sikrer forbrukerne rett til innsyn i hvordan f.eks. kobolt i mobiltelefoner og elbiler er produsert
 • Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.01.2019

  Besvart: 16.01.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvorvidt statsråden synes at en reisevei på fem timer til postkassen ikke volder særlig skade eller ulempe, med henvisning til postloven, der det står at utleveringspostkasse kan settes opp på fremmed grunn når leveringspliktig tilbyder finner det nødvendig av hensyn til en effektiv postomdeling